Kjersti Aksnes-Hopland

Stilling

Universitetsbibliotekar, Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Tilhørighet

Undervisning

Litteratursøk - systematisk søkemetodikk

 

Utdanningsbakgrunn

Cand psychol fra UiB 1994
Spesialist i samfunnspyskologi NPF, 1999