Kjersti Aksnes-Hopland

Stilling

Universitetsbibliotekar , Fagkontakt for psykologstudiet, bachelor i generell psykologi og masterprogram i psykologi

Tilhørighet

Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte Universitetsbiblioteket

Undervisning

Litteratursøk - systematisk søkemetodikk

Referansehåndtering - EndNote

Utdanningsbakgrunn

Cand psychol fra UiB 1994
Spesialist i samfunnspyskologi NPF, 1999