Kjersti Hasle Enerstvedt

Stilling

Førstebibliotekar, Fagreferent i geofag, anvendt fysikk og teknologi

Tilhørighet

Forskning

Jeg er fagreferent for geofag og teknologi, og holder kurs og veiledninger i informasjonskompetanse, litteratursøk, vitenskapelig publisering, og referansehåndtering for studenter og ansatte. Du kan bestille individuell veiledning ("bestill en bibliotekar")undervisning fra biblioteket, sende meg en epost, eller komme til kontoret mitt i realfagsbiblioteket for en prat.

Tilknyttet universitetsbibliotekets forskningsstøttegruppe tilbyr jeg veiledning om åpen vitenskapforskningsdata, og forskningsdatahåndtering. Vi holder regelmessige kurs, f.eks. i skriving av datahåndteringsplaner (DMP), FAIR og open forskningsdata, og gjenfinning og gjenbruk av forskningsdata. Vennligst se kalenderen for framtidige kurs eller bestill et målrettet kurs.Ta gjerne kontakt via research-data@uib.no ved spørsmål eller for bestilling av veiledningstime.

Jeg er også ansvarlig for Kunnskapseplet, et lavterskel formidlingskonsept hvor forskere, stipendiater og andre ansatte kan snakke om sitt fagfelt for et bredt publikum.

Undervisning

Jeg underviser og holder trening for studenter og forskere i forskjellige aspekter av informasjonskompetanse, referansehåndtering, åpen vitenskap, FAIR forskningsata og forskningsdatahåndtering. Noen presentasjoner er tilgjengelig på Zenodo.

Publikasjoner
Faglig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin