Kjetil Børhaug

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Politisk deltaking, politisk danning og sosialisering.

Samfunnsfagsdidaktikk, samfunnsfaget i skulen

Organisasjon og leiing i skule og barnehage.

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Faglig kapittel
Fagartikkel
Fagbok
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Annet
Vitenskapelig monografi
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Lærebok
Doktorgradsavhandling
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Annet produkt
Leserinnlegg
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Anmeldelse
Poster
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

-Styringsutfordringar, organisasjon og leiing i barnehagen. NFR-finansiertprosjekt i eit samarbeid med Rokkansenteret og Høgskulen i Bergen.

-Lærebokanalyse av lærebøker i samfunnsfag i grunnskule og vidaregåande skule. Oppseder ein til kritisk tenking, til politisk deltaking, byggjer lærebøker på eit oppdatert fagleg grunnlag? Kva er politisk danning i lys av globaliseringsprosessar?