Knut Andreas Bergsvik

Stilling

Professor , arkeologi

Tilhørighet

Avdeling for kulturhistorie Universitetsmuseet i Bergen

Forskergrupper

Forskning

Mine akademiske interesser er innenfor både økonomiske, sosiale og ideologiske aspekter av forhistoriske samfunn. Min forskning er for tiden konsentrert om to ulike tema: (1) jeger- og fiskerfolk på kysten av Norge i steinalder, og (2) bruken av huler og hellere. Mitt arbeid innenfor temaområdene er primært basert på eget feltarbeid på mange ulike lokaliteter i Vest-Norge, på generering og analyse av arkeologiske "stordata" og på omfattende internasjonalt samarbeid med andre arkeologer så vel som med botanikere, zoologer og geologer. Jeg er spesielt opptatt av å drøfte den demografiske utviklingen i løpet av steinalder i regionen, framveksten av bofaste marine jeger og fiskerfolk og av introduksjonen av jordbruksøkonomi. Min forskning om huler og hellere tar for seg en lengre tidsperiode og har en vid geografisk ramme. Deres spesielle karakter som «naturlige steder» og gode bevaringsforhold for organisk materiale gjør dem helt unike som arkeologiske kontekster og for tverrfaglige tilnærminger omkring betydning og bruk.

Publikasjoner
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Intervju
Anmeldelse
Kronikk
Vitenskapelig monografi
Annen presentasjon
Webutstilling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Poster
Leserinnlegg
Forord
Mastergradsoppgave
Dokumentar
Rapport
Programdeltagelse
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Følg mitt arbeid på : http://academia.edu

Publiserte bøker

Bergsvik, K.A.; Åstveit, L. I,; Zinsli, C.; Olsen, T. B. 2020. Faglig program i arkeologi for Universitetsmuseet i Bergen 2020–2025. Steinalder til og med mellomneolittisk tid (9500–2350 f.Kr.). UBAS 11. Bergen: Universitetet i Bergen.
 

Bergsvik, K.A. 2006. Ethnic Boundaries in Neolithic Norway. BAR International Series 1554. Oxford: Archaeopress.

Bergsvik, K.A.  2002. Arkeologiske undersøkelser ved Skatestraumen. Bind 1. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.

 

Redigerte bøker

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. (eds.) 2018. Caves and Ritual in Medieval Europe, AD 500-1500. Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. (eds.) 2012. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A., Johannessen, O.-J., Losnedahl, K. G., Sveen, H.K. and Ågotnes, H.-J. (eds.) 2007. Humaniora i Nasjonen, Nasjonen i Humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905-2005. Bergen, University of Bergen.

Bergsvik, K.A. and Engevik, jr. A., (eds.) 2005.  Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 1. Department of Archaeology, University Bergen.

 

Artikler og tidsskrifter og bøker

Boethius, A, Bergsvik, K.A. and Nilsson, B. 2020. Knowledge from the ancient sea – about offering a long-term perspective of human impact on subsurface life. The Holocene 30 (5), 632-645

Bergsvik, K.A., Hjelle, K. L., Halvorsen, L., Olsen, A.B. and Zinsli, C. 2020. Low-level agriculture in Neolithic western Norway. In Gron, K, Sørensen, L. and Rowley Conwy, P. (eds.) Farmers at the Frontier: A Pan-European Perspective on Neolithisation. Oxford: Oxbow Books, pp. 339-362

Bergsvik, K.A. and Ritchie, K. 2020. Mesolithic fishing landscapes in western Norway. In Schülke, A. (ed.) The Coastal Landscapes of the Mesolithic. London and New York: Routledge, pp. 229-262.

Bergsvik, K.A. and Dowd, M. 2018. Caves and rockshelters in medieval Europe: religious and secular use In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 1-9.

Bergsvik, K.A. 2018. The perception and use of caves and rockshelters in late Iron Age and medieval Western Norway c. 550-1550 AD. In K. A. Bergsvik and M. Dowd (eds.). Cave Rituals in Medieval Europe 400-1200 AD. Oxford: Oxbow Books, pp. 32-62.

Bergsvik, K.A., 2017. Mesolithic soapstone line-sinkers in western Norway: chronology, acquisition, distribution, function, and decoration. In G. Hansen and P. Storemyr (eds.). Soapstone in the North – Quarries, Products and People 7000 BC – Ad 1700. UBAS vol. 9. University of Bergen: Bergen. 73-92.

Bergsvik, K. A. 2017. Caves and Rockshelters in Iron Age Coastal Norway – At the Margins of the Society? In S. Semple and C. Orsini (eds.) Life on the Edge. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover Museum Press: Hannover, pp 317-334.
 

Bergsvik, K.A., Hufthammer, A.K., and Ritchie, K., 2016. The emergence of sedentism in Mesolithic western Norway. A case-study from the rockshelters of Sævarhelleren and Olsteinhelleren by the Hardanger fjord. In Hein Bjerck et al. (eds.) Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. Proceedings from the Marine Ventures International Symposium in Trondheim 2013.  Sheffield: Equinox.

Ritchie, K., Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K. A. 2016. Fjord Fishing in Mesolithic Western Norway. Environmental Archaeology: The Journal of Human Palaeoecology  21(4): 309-316. Publisert online: http://dx.doi.org/10.1080/14614103.2015.1118212

Bergsvik, K.A. and David, E. (2015) Crafting bone tools in Mesolithic Norway: a regional eastern-related Know-how. European Journal of Archaeology 18(2) 190-221.

Bergsvik, K.A. and Hansen, G. 2015. Medieval rockshelters in western Norway. Activities, functions, and social identities. In Baug, I., Larsen, J. and Mygland, S.S. Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th birthday. UBAS 8.p. 49-76.

Bergsvik, K.A. and Skeates, R. 2012. Caves in Context: an introduction. In K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K. A. and Storvik, I. 2012. Mesolithic caves and rockshelters in Western Norway.K.A. Bergsvik and R. Skeates (eds.) Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe . Oxford, Oxbow Books.

Bergsvik, K.A. 2011.The last hunter-fishers of western Norway. In Glørstad, H. and Prescott, C. (eds.) Becoming European? The Transformation of the third Millennium Europe and the Trajectory into the second Millennium BC, pp. 100-114. Oxbow books, Oxford.

Bergsvik, K.A. 2011. East is east and west is west: on regional differences in Neolithic Norway. In Olofsson, A. (ed.) Archaeology of indigenous peoples in the north. Archaeology and Environment 27. University of Umeå, pp. 133-160.

Bergsvik, K.A. and Østmo, E. 2011. The Experienced Axe. Chronology, Condition, and Context of the TRB-axes in Western Norway. In Edmonds, M. and Davis, Vin (eds.) Stone Axe Studies II. Council for British Archaeology, Oxbow Books, Oxford, pp. 7-20.

Bergsvik, K.A. 2010. Marrying the Enemy: Technology and Regions in Early Neolithic Norway. In Barndon, R., Engevik jr, A. and  Øye, I. (eds.) The Archaeology of Regional Technologies. Case Studies from the Palaeolithic to the Age of Vikings. Mellen Press, New York, pp. 109-126.

Bergsvik, K.A. 2009. The importance of Landscape Perceptions to In-Group and Between-Group Relations among Hunter-Fishers of Neolithic Western Norway. In Glørstad, H. and Prescott (eds.) Neolithisation as if History mattered. Bricoleur Press, Lindome, pp. 105-134.

Bergsvik, K.A. and Hufthammer, A.K. 2009. Stability and change among marine hunter-fishers in western Norway 7000-4500 BC. Results from the excavations of two rockshelters. In Crombé, P. (ed.) Chronology and evolution in the Mesolithic of N(W) Europe. Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, pp. 435-449.

Bergsvik, K.A. 2009Caught in the middle: functional and ideological aspects of Mesolithic shores in Norway. In McCartan, S., Woodman, P., Schulting, R. and Warren, G.  (eds.), Mesolithic Horizons: Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxford, Oxbow Books, pp. 602-609.

 Bergsvik, K.A. 2006. Førromersk jernalder ved Skatestraumen. Sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking LXIX, pp. 107-130.

Hjelle K.L. , Hufthammer, A.K. and Bergsvik, K.A. 2006. Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in Western Norway. Journal of Environmental Archaeology, pp. 147-170.

 

 

 

 

Prosjekter

 

  • Research project: Demographic developments in Stone Age Western Norway. Main supervisor for Ph.D. student Victor Lundström
  • Research project: "Mesolithic portable soapstone figures in western Norway". A collaboration with David Simpson and Hanne Årskog
  • Research project: "Mesolithic human skeletons in western Norway". A collaboration with Anne Karin Hufthammer and David Simpson (both University museum of Bergen)
  • The rockshelter project in western Norway. A cross-disciplinary investigation of subsistence, social identity and ritual activity in caves and rockshelters in western Norway from the Stone Age to the Iron Age (7000 BC - 1500 AD)".