Knut Axel Jacobsen

Stilling

Professor , religionsvitenskap

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning
 • India
 • Hinduismen
 • Yoga
 • Sāṃkhya
 • Religionspluralisme i Sør-Asia
 • Religion i de sørasiatiske diasporaene
 • Helligsteds- og pilegrimstradisjoner i India
 • Sikhismen
 • Jainismen
 • Buddhisme i India
 • Buddhisme i Europa

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leksikonartikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Lærebok
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig monografi
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Briefs
Intervju tidsskrift
Leder
Hovedfagsoppgave
Kronikk
Fagbok
Annet
Populærvitenskapelig bok
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Books

Jacobsen, Knut A. (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. 2nd revised edition. London: Routledge, 2023. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Contemporary-India/Jacobsen/p/book/9781032244068

Jacobsen, Knut A. (ed.). Hindu Diasporas. Oxford: Oxford University Press, 2023.  https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-history-of-hinduism-hindu-diasporas-9780198867692?lang=en&cc=ht

Jacobsen, Knut A. (ed.) Routledge Handbook of South Asian Religions. London: Routledge, 2021. https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-South-Asian-Religions/Jacobsen/p/book/9780367150778

Jacobsen, Knut A., Roald Kristiansen and Håkan Rydving. Verdensfilosofier: Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten. Oslo: Universitetsforlaget, 2021.https://www.universitetsforlaget.no/verdensfilosofier

Jacobsen, Knut A. and Ferdinando Sardella (eds.). Handbook of Hinduism in Europe. Two volumes. Handbook of Oriental Studies. Section 2 South Asia. Leiden: Brill, 2020. https://brill.com/view/title/56478?language=en

Jacobsen, Knut A., John Cort, Paul Dundas and Kristi Wiley (eds.). Brill’s Encyclopedia of Jainism. Leiden: Brill, 2020.(https://brill.com/view/title/27125?language=en

Jacobsen, Knut A. (2018) Yoga in Modern Hinduism: Hariharānanda Āraṇya and Sāṃkhyayoga. London: Routledge. https://www.routledge.com/Yoga-in-Modern-Hinduism-Hariharananda-Araya-and-Sakhyayoga/Jacobsen/p/book/9781138080591

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2018) Verdensreligioner i Norge. 4th. ed. Oslo: Norwegian University Press. https://www.universitetsforlaget.no/verdensreligioner-i-norge

Jacobsen, Knut A., Kristina Myrvold (eds.) Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities. Abingdon: Routledge, 2018. https://www.routledge.com/Religion-and-Technology-in-India-Spaces-Practices-and-Authorities/Jacobsen-Myrvold/p/book/9780815384168

Jacobsen, Knut A., Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds.) (2017) Brill's Encyclopedia of Sikhism. Volume I. History, Literature, Society, Beyond Punjab. Leiden: Brill. https://brill.com/view/title/27124

Jacobsen, Knut A., (ed.) (2016) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415738651/

Jacobsen, Knut A., and Kristina Myrvold (eds.) (2015) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate.https://www.routledge.com/Young-Sikhs-in-a-Global-World-Negotiating-Traditions-Identities-and-Authorities/Jacobsen-Myrvold/p/book/9781472456960

Jacobsen, Knut A., Mikael Aktor and Kristina Myrvold (eds.) (2015) Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings. London: Routledge. https://www.routledge.com/Objects-of-Worship-in-South-Asian-Religions-Forms-Practices-and-Meanings/Jacobsen-Aktor-Myrvold/p/book/9781138778894

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) ( 2015) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Six. Indices. Leiden: Brill.https://brill.com/view/package/9789004271289?language=en

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2013) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers Leiden: Brill. https://brill.com/view/title/17263

Jacobsen, Knut A. (2013) Jainismen:religion, historie og ikkevold. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://www.cappelendamm.no/_jainismen-knut-a-jacobsen-9788202412777

Jacobsen, Knut A.(2013) Pilgrimage in the Hindu Tradition: Salvific Space. London: Routledge. https://www.routledge.com/Pilgrimage-in-the-Hindu-Tradition-Salvific-Space-1st-Edition/Jacobsen/p/book/9780415590389

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief)  (2012) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four. Historical perspectives, poets, teachers, and saints, relation to other religions and traditions, Hinduism and contemporary issues. Leiden: Brill. https://brill.com/view/title/13834

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (eds) (2012) Sikhs Across Borders: Transnational Practices among European Sikhs. London: Bloomsbury. https://www.bloomsbury.com/us/sikhs-across-borders-9781441113870/

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2012) Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration. Editor. Leiden: Brill. https://brill.com/view/title/20554

Jacobsen, Knut A. (2012) Buddhismen. 2nd. ed. Oslo: Pax.

Jacobsen, Knut A. (ed.) 2011) Verdensreligioner i Norge. 3d. ed. Oslo: Norwegian University Press. 

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (eds.) (2011) Sikhs in Europe: Migration, Identity and Transnational Practices. Farnham: Ashgate.https://www.routledge.com/Sikhs-in-Europe-Migration-Identities-and-Representations-1st-Edition/Myrvold-Jacobsen/p/book/9781409424345

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2011) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Three. Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill.https://brill.com/view/title/13833

Jacobsen, Knut A. (2010) Hinduismen. 2nd. ed. Oslo: Pax.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2010) Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring. Oslo: Abstrakt Forlag.

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2010) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Two. Sacred Languages, Ritual Traditions, Arts, Concepts, Leiden: Brill.https://brill.com/view/title/13832

Jacobsen, Knut A. (ed. in chief) (2009) Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume One. Regions, Pilgrimage, Deities. Leiden: Brill 2009. https://brill.com/view/title/13831

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2009) Modern Indian Culture and Society. 4 vols. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A.  (2009) Hva er hinduisme. Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, Knut A. and Selva J. Raj (eds.) (2008) South Asian Christian Diaspora: Invisible Diaspora in Europe and North America. Farnham: Ashgate.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2008) South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and the Diaspora. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2008) Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu. New Delhi: Munshiram Manoharlal. 

Jacobsen, Knut A (2007) Hyllest til Gudinnen: Visjon og tilbedelse av hinduismens store Gudinne. Oslo: Emilia forlag.

Jacobsen, Knut A (2006) Sikhismen: Historie, tradisjon og kultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Jacobsen, Knut A (ed.) (2005) Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Leiden: Brill. Indian edition: Delhi: Motilal Banarsidass, 2008.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2005) Verdensreligioner i Norge. 2d. ed. Oslo: Norwegian University Press.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2004) Sanger fra Adi Granth. Oslo: De norske bokklubbene.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2004) Yoga. Oslo: De norske bokklubbene. 

Jacobsen, Knut A. and P. Pratap Kumar (ed.) (2004) South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2003). Hinduismen. Oslo: Pax. Swedish translation: Hinduismen: Historia, tradition, mångfold, Stockholm: Natur og Kultur, 2004.  

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2001) Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Jacobsen, Knut A. (ed.) (2001) Bhagavadgita og andre hellige skrifter fra Hinduismen. Oslo: De norske bokklubbene.  

Jacobsen, Knut A. (2000) Buddhismen Oslo: Pax. Swedish translation: Buddhismen: Kultur, historia, traditon, Stockholm: Natur og Kultur, 2002.  

Jacobsen, Knut A. (1999) Prakṛti in Sāṃkhya-Yoga: Material Principle, Religious Experience, Ethical Implications. New York: Peter Lang; Indian edition: Delhi: Motilal Banarsidass, 2002.  

Jacobsen, Knut A. and Notto R. Thelle (1999) Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999.

 

Articles

Jacobsen, Knut A. “Hindu Diasporas in Europe: Plurality as the Foundation of Growth,” in Knut A. Jacobsen, ed. Hindu Diasporas, 209-234. Oxford: Oxford University Press 2023.
UiB
 
Jacobsen, Knut A. “Introduction: Hinduism and Migration,” in Knut A. Jacobsen, ed. Hindu Diasporas, 1-20. Oxford: Oxford University Press 2023.
UiB
 
Jacobsen, Knut A. “Pilgrimage Sites and Procession Rituals in the Hindu Diasporas,” in Knut A. Jacobsen, ed. Hindu Diasporas, 328-353. Oxford: Oxford University Press 2023. 

Jacobsen, Knut A. “Pilgrimage Space, Hinduization of Space, Hindutva Politics of Space, and the Case of Ayodhyā as a Religious and Religiopolitical Hotspot,” Numen 70, 1 (2023): 95-112.

Jacobsen, Knut A. “Hindu Diasporas and Gods on the Move: Sacred Sites and Pilgrimage in Hindu Europe.” In Gavin Flood (ed.), Blackwell Companion to Hinduism, Second Edition, 338-351. Wiley-Blackwell 2022.

Jacobsen, Knut A. (2021) “Early pilgrimage traditions in South Asia.” In Knut A. Jacobsen (ed.), Routledge Handbook of South Asian Religions, 111-123. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2021) “introduction: Historical and contemporary South Asian religions.” In Knut A. Jacobsen (ed.), Routledge Handbook of South Asian Religions, 1-13. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2021) “Modern Sāṃkhya: Plurality of Sāṃkhya traditions in Modern India.” In Toke Lindegaard Knudsen, Jacob Schmidt-Madsen and Sara Speyer (eds.), Body and Cosmos: Studies in Early Indian Medical and Astral Sciences in Honor of Kenneth G. Zysk, 408-420. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Introduction.” In Knut A. Jacobsen, John E. Cort, Paul Dundas and Kristi L. Wiley (eds.), Brill's Encyclopedia of Jainism, xliii-xlvii. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Symbols.” In Knut A. Jacobsen, John E. Cort, Paul Dundas, Kristi L. Wiley (eds.), Brill's Encyclopedia of Jainism, 706-712. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Sāṃkhyayoga and the Internet: The website of a contemporary Hindu monastic institution.” In  Xenia Zeiler (ed.), Digital Hinduism, 128-144. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hindu and Sikh Processions in Europe: Material Objects and Ritual Bodies on the Move.” In Narayanan, Vasudha (ed.), The Wiley Blackwell Companion to Religion and Materiality, 226-24. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hindu Traditions in Malta.” In Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, 1189-1190. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hindu Traditions in Iceland.” In Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, 1081-1082. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hindu Traditions in Norway.” In Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, 1241-1264. Leiden: Brill.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hindu Processions in Europe.” In Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, 349-368. Leiden: Brill. 

Jacobsen, Knut A. (2020) “The Plurality of Hindu Traditions in Europe.” In Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Handbook of Hinduism in Europe, 1-17. Leiden: Brill. 

Jacobsen, Knut A. (2020) “Hinduism” In Adam Possamai and Anthony J..Blasi (eds.), The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion, 357-359. London: Sage.

Jacobsen, Knut A. (2020) “Yoga.” In Adam Possamai and Anthony J..Blasi (eds.), The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion, 926-927. London: Sage.

Jacobsen, Knut A. (2019) “Grunnlaget for gjenstart av sāṃkhyayoga i Bengal i det nittende århundre.” Chaos 70, 95-108.

Jacobsen, Knut A. (2018) “The diverse traditions of Sāṃkhya,” in Purushottama Bilimoria (ed.), History of Indian Philosophy, 200-210. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Revivals of ancient religious traditions in modern India: Sāṃkhyayoga and Buddhism,” Temenos 54, 1, 63-77. ( ISSN 0497-1817)

Jacobsen, Knut A. (2018) “Pilgrimage: tīrthayātrā.” In Patrick Olivelle and Donald R. Davis (eds.), Hindu Law: A New History of Dharmaśāstra, 335-346. Oxford: Oxford University Press.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Pilgrimage rituals and technological change: Alternations in the shraddha ritual at Kapilashram in the town of Siddhpur in Gujarat.” In Knut A; Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities, 130-145. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold (2018) “Introduction.” In Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities, 1-7. London: Routledge.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Indiens religioner og samhälle.” In Staffan Lindberg and Lars Eklund (eds.) Miraklet Indien och dess baksida, 177-199. Lund: Palmkrons förlag.

Jacobsen, Knut A. (2018) “Many Kapilas and the Kapila Avatāra: Plurality of Traditions and Multiplicity of Interpretations.” Journal of Vaishnava Studies 26.1: 151-160.

Jacobsen, Knut A. (2018) “‘Second generation’ Sikh autobiographies and authobiographical novels in European languages: Turning towards and away from traditions.”. Sikh Formations: Religion, Culture, Theory  14.3-4: 352-363.

Jacobsen, Knut A. (2017) “Beyond Punjab: Norway.” In  Knut A. Jacobsen, Gurinder Singh Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds) Brill’s Encyclopedia of Sikhism Vol I History, Literature, Society, Beyond Punjab. Leiden: Brill, s. 533-537.

Jacobsen, Knut A. “The Significance of Idea of Buddha’s Dependence on Kapila for the Rebirth of Sāṃkhyayoga in Nineteenth Century Bengal. In Jørn Borup and Marianne Qvortrup Fibiger (eds) Eastspirit: Transnational Spirituality and Religious Circulation in East and West. Leiden: Brill 2017, s. 218-233.

Jacobsen, Knut A. “Extraordinary Capacities in the Religions of South Asia: Yoga Powers and Cosmology.” In Jeffrey J. Kripal (ed.) Religion: Super Religion. Macmillan Interdisciplinary Handbooks, Religion Series. Farmington Hills, MI: Macmillan Reference USA, 2017, 125-138. 

Jacobsen, Knut A. “Hindu Pilgrimage Sites and Travel: Infrastructure, Economy, Identity and Conflicts”. In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 347-60.

Jacobsen, Knut A. “Contemporary India: Foundation, Relations, Diversity and Innovations.” In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 1-17.

Jacobsen, Knut A. and Brij V. Lal. “Dispersals, Migrations, Diversity of Communities and the Notion of an Indian Diaspora.” In  Knut A. Jacobsen (ed.) Routledge Handbook of Contemporary India. London: Routledge, 2016, s. 159-171.

Jacobsen, Knut A. “Young Sikhs and Literature: Identity Formation in Sikh Creative Writing in Norway.” In Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate, 2015, s. 149-166.

Jacobsen, Knut A. and Kristina Myrvold. “Introduction: Young Sikhs in a Global World.” In Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds) Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities. Farnham: Ashgate, 2015, s. 1-11.

Jacobsen, Knut A. “The material culture of Sāṃkhya: Kapila as object of worship.” In Knut A. Jacobsen, Kristina Myrvold, and Mikael Aktor (eds) Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, practices and meanings. London: Routledge, 2015, s. 51-66

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Globalization: Gurus, yoga and migration in northern Europe.” In Bryan Turner and Oscar S. Salemink (eds) Routledge Handbook of Religions in Asia. London: Routledge 2015, 359-372

Jacobsen, Knut A. “Tid i sāṃkhya.” Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier  61, 1 (2014): 127-138

Knut A. Jacobsen and Ingvild S. Gilhus. “From the History of Religions to the Science of Religion in Norway.” Temenos 50. 1 (2014): 63-78

Jacobsen, Knut A. “Jainismens ikkevold, og dens innflytelse på Gandhi.” Religion og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, 2014, 25.(1) s. 26-30.

Jacobsen, Knut A. “Aramuga Navalar.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers.. Leiden:Brill 2013, 373-379.

Jacobsen, Knut A. “Bharat Sevashram Sangha and Swami Pranavanandaji Maharaj.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Ledien: Brill, 2013, 424-431.

Jacobsen, Knut A. “Chinmayananda and Chinmaya Mission.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Leiden: Brill, 2013, 445-452

Jacobsen, Knut A. “Hariharananda Aranya.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers. Leiden: Brill, 2013, 476-484.

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Migration: Contemporary Communities outside South Asia: Norway.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Five. Symbolism, Diaspora, Modern Groups and Teachers..Leiden: Brill, 2013, 279-284.

Jacobsen, Knut A. “Jivanmukti - sikhismens frelsesmål.— Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013, 25.(2) s. 17-22.

Jacobsen, Knut A.“Tamiḻ Śaivism in Norway.” I: Contemporary Hinduism. London: Routledge, 2013, 67-80.

Jacobsen, Knut A. “Hinduism and Buddhism: Modern Period.” I: Brill's Encyclopedia of Hinduism. Volume Four, Historical Perspectives, Poets, Teachers, and Saints, Relation to other Religions and Traditions, Hinduism and Contemporary Issues. Leiden: Brill, 2012, 494-505.

Jacobsen, Knut A. “Transnational European Sikhs“. Co-authored with Kristina Myrvold. In: Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury, 2012, 1-8.

Jacobsen, Knut A. “Tuning identity in European “Houses of the Guru”: The importance of gurdwaras and kirtan among Sikhs in Europe.“ In: Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold, eds, Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury 2012, 105-118.

Jacobsen, Knut A. “Contesting and confirming religious authority in the diaspora: Transnational communication and the Dasam Granth controversy in the Nordic countries.“ Co-authored with Kristina Myrvold, Ravinder Kaur and Laura Hirvi. In: Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs. London: Bloomsbury 2012, 232-250.

Jacobsen, Knut A. “Gudene på jorden møter norsk byråkrati: Hinduismens prester, termplenes forstandere og statlige reguleringer.“ In: Cora Alexa Døving og Berit S. Thorbjørnsrud, eds, Religiøse ledere: makt og avmakt i norske trossamfunn. Oslo: Universitetsforlaget 2012. 187-199.

Jacobsen, Knut A. “The Punjab Diaspora in the Scandinavian Countries.“ In: P. S. Sahai and Krishan Chand, eds, Indian Diaspora: Migration and Development with Focus on the State of Punjab. Chandigarh: Centre for Research in Rural and Industrial Development (CRRID) 2012 . s. 171-176

Jacobsen, Knut A. “Yoga Powers in a Contemporary Sāṃkhya-Yoga Tradition.” In Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, edited by Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2012, 459-477.

Jacobsen, Knut A. “Yoga Powers and Religious Traditions.” In Yoga Powers: Extraordinary Capacities Attained Through Meditation and Concentration, edited by Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2012, 1-31.

Jacobsen, Knut A.“Poetiske sammenligninger (upamā) i sāṃkhya.” I: Den sammenklappelige tid.København: Forlaget Chaos 2012, s. 151-157.

Jacobsen, Knut A. “Shankara (ca. 700–750 ce or 788–820 ce).” In Mark Juergensmeyer and Wade Clark Roof (ed.) Encyclopedia of Global Religion. London: Sage 2012.

Jacobsen, Knut A. “Gurus and Ācāryas.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 227-234.

Jacobsen, Knut A. “Town and City.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 177-185.

Jacobsen, Knut A. “Sāṃkhya.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 686-698.

Jacobsen, Knut A. “Pātañjala Yoga.” Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume III: Society, Religious Specialists, Religious Traditions, Philosophy. Leiden: Brill, 2011, 746-759.

Jacobsen, Knut A. “Institutionalization of Sikhism in Norway: Community Growth and Generational Transfer.” In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, edited by Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold. Farnham: Ashgate, 2011, 19-38.

Jacobsen, Knut A. “Introduction: Sikhs in Europe.” Co-authored with Kristina Myrvold. In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, edited by Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold. Farnham: Ashgate, 2011, 1-15.

Jacobsen, Knut A. “Sāṃkhya-Yoga Traditions.” In The Continuum Companion to Hindu Studies, edited by Jessica Frazier. London: Continuum, 2011, 74-83.

Jacobsen, Knut A. “The Wisdom of Kapila’s Cave: Sāṃkhya-Yoga as Practice.” In Hinduism in Practice, edited by Hillary Rodrigues. London: Routledge, 2011, 104-112.

Jacobsen, Knut A. “Songs to the Highest God (Īśvara) of Sāṃkhya-Yoga.“ In Yoga in Practice, edited by David Gordon White. Princeton: Princeton University Press, 2011, 325-336.

Jacobsen, Knut A. “Hinduisme.” In Gyldendals religionshistorie: ritualer, mytologi, ikonografi. 2. reviderte og udvidede udgave, edited by Tim Jensen, Mikael Rothstein and Jørgen Podemann Sørensen. Købemhavn: Gyldendal, 2011, 404-450. 

Jacobsen, Knut A. “Den guddommelige, kosmologiske, sosiale og menneskelige kroppen i hinduismen.” Religion og livssyn  Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 23., no. 2 (2011): 7-12

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk i buddhismen.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 242-265.  

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk i hinduismen.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 211-241.

Jacobsen, Knut A. “Bioetikk og religionene.” In Bioetikk i verdensreligionene: religion, medisin og teknologisk endring, edited by Knut A. Jacobsen.Oslo: Abstrakt forlag, 2010, 11-23. 

Jacobsen, Knut A. “Establishment of Buddhist Sacred Space in Contemporary India: The Ambedkarite Buddhism, Dalit Civil Religion and the Struggle Against Social Exclusion.” In World Religions and Multiculturalism: A Dialectic Relation, edited by Eliezer Ben-Rafael and Yitzhak  Sternberg. Leiden: Brill, 2010, 219-236.

Jacobsen, Knut A. “Leadership Structures and Government Regulation of Hinduism in Norway.” Finnish Journal of Ethnicity and Migration 5, no. 2 (2010): 39-46.

Jacobsen, Knut A. "Ahiṃsā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts, Leiden: Brill, 2010, 675-680.

Jacobsen, Knut A. "Sevā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts, Leiden: Brill, 2010, 861-865.

Jacobsen, Knut A. "Prakṛti." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Volume II: Text and Languagess, Rituals, Arts, Concepts. Leiden: Brill, 2010, 883-837.

Jacobsen, Knut A. “The Disharmony of Interdependence: Samkhya-Yoga and Ecology.” In Yoga and Ecology, edited by Christopher Key Chapple. Hampton, Virginia: Deepak Heritage Books 2009,105-121

Jacobsen, Knut A. "Establishing Tamil Ritual Space: A Comparative Analysis of the Ritualisation of the Traditions of the Tamil Hindus and the Tamil Roman Catholics in Norway," Journal of Religion in Europe 2, 2 (2009): 180-198.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Modern Indian Culture and Society. 4 vols. Editor. London: Routledge, 2009.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, xxxiii-xliii.

Jacobsen, Knut A. "Tīrtha and Tīrthayātrā." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 381-410.

Jacobsen, Knut A. "Uttar Pradesh." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 171-186.

Jacobsen, Knut A. "Sacred Animals." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009. 711-718.

Jacobsen, Knut A. "Processions." Brill's Encyclopedia of Hinduism. Knut A. Jacobsen, Editor in chief. Vol. I. Leiden: Brill 2009, 445-455.

Jacobsen, Knut A. "Three Functions of Hell in the Hindu Traditions." Numen 56, 2-3 (2009): 385-400.

Jacobsen, Knut A. "Processions, Public Space and Sacred Space in the South Asian Diasporas in Norway." In South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora. Edited by Knut A. Jacobsen. London: Routledge, 2008, 191-204.

Jacobsen, Knut A. "Creating Sri Lankan Tamil Catholic Space in the South Asian Diaspora in Norway." In South Asian Christian Diaspora: An Invisible Diaspora in Europe and North America. Edited by Knut A. Jacobsen and Selva J. Raj. London: Ashgate, 2008, 117-132.

Jacobsen, Knut A. "The Meaning of Prakrti in the Yogasutra and Vyasabhashya. " Asian Philosophy 17, no 1 (2007): 1-16.

Jacobsen, Knut A. "What Similes in Samkhya Do: A Comparison of the Similes in the Samkhya texts of the Mahabharata, the Samkhyakarika and the Samkhyasutra." Journal of Indian Philosophy 34 (2006): 587-605.

Jacobsen, Knut A. and Ninian Smart "Is Hinduism an Offshoot of Buddhism?". In Indian Religions: Renaissance and Renewal: The Spalding Papers in Indic Studies. Edited by Anna King. London: Equinox, 2006, pp. 41-53.

Jacobsen, Knut A. "Når Lakshmi flytter inn, flytter Sarasvati ut: religion og profitt." Praktisk økonomi og finans 4 (2006): 47-54.

Jacobsen, Knut A. 'Scandinavia' In Peter Reeves, Brij V. Lal and Rajesh Rai  (eds.), Encyclopedia of the Indian Diaspora. Singapore: Editions Didier Millet, 2006, pp. 361-363 .

Jacobsen, Knut A. "Hindu Processions, Diaspora and Religious Pluralism," in Religious Pluralism and the Diaspora, ed. P. Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2006, pp 163-173.

Jacobsen, Knut A. "Krig og krigerasketer i hinduismens tradisjoner." Chaos 45 (2006): 9-22.

Jacobsen, Knut A. "Veda, vitenskap og vestens herredømme: hinduistiske møter med moderne kunnskapstradisjoner". Religion og livssyn 18, nr. 1 (2006): 25-32.

Jacobsen, Knut A. ‘Purusha is Different from Everything.’ Sankhyayana 3 (2005): 72-77.

Jacobsen, Knut A. "Globalisert yoga: Om hvordan en esoterisk religiøs lære for asketer i India ble et verdensomspennende sekulært helse-, trim- og sportsfenomen." Norsk Teologisk Tidsskrift 107, nr. 1 (2006): 3-17.

Jacobsen, Knut A. "The Great Monkey Jataka." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 904-905.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 172-173.

Jacobsen, Knut A. "Arne Naess." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 1149-1150.

Jacobsen, Knut A. "Jataka," In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 903, 904.

Jacobsen, Knut A. "India," In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 823-827.

Jacobsen, Knut A. "Ahimsa" In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 30-31.

Jacobsen, Knut A. "Prakriti." In Encyclopedia of Religion and Nature. Edited by Bron Tylor. New York: Continuum, 2005, 1299-1301.

Jacobsen, Knut A. "The Tirtha of sage Kapila." Manushi. Issue 150, pp. 26-29

Jacobsen, Knut A. "Introduction: Yoga Traditions." In Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Ed. Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2005, 1-28.

Jacobsen, Knut A. "In Kapila’s Cave: A Samkhya-Yoga Renaissance in Bengal." In Theory and Practice of Yoga: Essays in Honour of Gerald James Larson. Ed. Knut A. Jacobsen. Leiden: Brill, 2005, 333-350.

Jacobsen, Knut A. "Det andre livsstadiet: Ekteskapstradisjoner i hinduismen i Sør-Asia og i diasporaen," i Evig Din?: Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Ed. Berit Synnøve Thorbjørnsrud. Oslo: Abstract forlag, 2005. 174-195

Jacobsen, Knut A. "Kapila in the Mahabharata." In The Mahabharata: Whatever Is Not There Is Nowhere else. Ed. T. S. Rukmani. Delhi: Munshiram Manoharlal. 35-47.

Jacobsen, Knut A. "Interdependence and Non-Injury." Sankhyayana 2 (2004): 25-26.

Jacobsen, Knut A. "Nye rituelle rom i hindudiasporaen i Norge." Chaos 41 (2004): 41-52.

Jacobsen, Knut A. "The Child Manifestation of Shiva in Contemporary Hindu Popular Prints." Numen 52 (2004): 237-264.

Jacobsen, Knut A. "Hva er Yoga?" P2-Akademiet XXXI. Oslo:Transit, 2004, pp. 156-168.

Jacobsen, Knut A. "Hinduisme: Mat som kosmisk, etisk, sosial og materiell virkelighet." In Når Gud bestemmer menyen. Ed Gunnar Neegaard. Oslo: Yrkeslitteratur, 2004, pp. 191-215.

Jacobsen, Knut A. "Menneskerettigheter i hinduisme." Religion og livssyn 16, no. 1, (2004): 25-30.

Jacobsen, Knut A. "Future Prospects." Co-authored with P. Pratap Kumar. In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. 498-500.

Jacobsen, Knut A. "Introduction." Co-authored with P. Pratap Kumar. In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. ix-xxiv.

Jacobsen, Knut A. "Establishing Ritual Space in the Hindu Diaspora in Norway." In South Asians in Diaspora: Histories and Religious Traditions.Ed. Knut A. Jacobsen and Pratap Kumar. Leiden: Brill, 2004, pp. 134-148.

Jacobsen, Knut A. "Matrigayaparvanashraddha: Pilegrimsferd til Sidhpur for å gi frelse til avdøde mødre. " Chaos 39 (2003), pp. 49-58.

Jacobsen, Knut A. "The Sacred Geography of Kapila: The Kapilashrama of Sidhpur, " Scripta Instituti Donneriani Aboensis vol 18: Ritualistics, (2003) pp. 82-91.

Jacobsen, Knut A. "Settling in Cold Climate: Tamil Hindus in Norway" In Martin Baumann, Brigitte Luchesi, Annette Wilke (eds.), Tempel und Tamilen in zweiter Heimat. Hindus aus Sri Lanka im deutschsprachigen und skandinavischen Raum. Würzburg: Ergon Press 2003, pp. 363-377.

Jacobsen, Knut A. "Flere veier til samme mål - Asiatiske verdensreligioner i Norge og religiøs sannhet." P2-Akademiet Bind XXVII. Oslo: Transit 2003, pp. 76-88.

Jacobsen, Knut A. "Vold i hinduismen" ("Violence in Hinduism" in Norwegian). Religion og livssyn 14, no. 4, (2002), pp. 24-29.

Jacobsen, Knut A. "Shiva som barn: Tradisjon og innovasjon i hinduismens gudeplakatkunst" ("Shiva as Child: Tradition and Innovation in the God Posters of Hinduism". Din 2/3 (2002): 13-19.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismens ritualer" ("The Rituals of Buddhism, " in Norwegian). In P2 Akademiet X. Oslo: NRK Fakta, 2002, p. 95-107.

Jacobsen, Knut A. "Dyr i hinduismen" ("Animals in Hinduism" in Norwegian). Religion og livssyn 14, no. 1, (2002): 20-24.

Jacobsen, Knut A. "En flerreligiøs verden og religionsmangfoldet i Norge." ("A Multireligious World and the Plurality of Religions in Norway"). I Verdensreligioner i Norge. ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 10-28.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismen i Norge" ("Buddhism in Norway"). In Verdensreligioner i Norge ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 29-75.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismen i Norge" ("Hinduism in Norway"). In Verdensreligioner i Norge ("World Religions in Norway’). Editor and contributing author. Oslo: Norwegian University Press, 2001, 76-129.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens gudsforestillinger." ("The Conception of Divinty in Hinduism"). In P2 Akademiet Q. Oslo: NRK Kultur, 2000, 179-192.

Jacobsen, Knut A. "En verdensreligion i diaspora: Sri Lanka tamilenes hinduisme i Bergen" ("A World Religion in Diaspora: The Sri Lanka Tamil Hinduism in Bergen"). In Religionsbyen Bergen (The Religious City Bergen), ed. Lisbeth Mikaelsson. Bergen, 2000, 159-174.

Jacobsen, Knut A. "Tid, verdensoppløsning og religiøs opplevelse: Samkhya-prinsippenes (tattvaenes) funksjon i hinduismens endetidsforestillinger." ("Time, Dissolution of the World, and Religious Experience: The Function of the Samkhya-principles (tattvas) in Some Hindu Conceptions of Universal and Individual Dissolution," in Norwegian) Chaos 33 (2000): 25-37.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita, Ecosophy T and Deep Ecology." In Beneath the Surface: Critical Essays in the Philosophy of Deep Ecology, ed. Eric Katz, Andrew Light, and David Rothenberg. Cambridge: The MIT Press, 2000, 231-52.

Jacobsen, Knut A. "Tekster fra Hinduismen" ("Translation of texts from Hinduism") in Kildesamling til krl-faget. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter 2000, 365-432.

Jacobsen, Knut A. "Mat og askese i hinduismen" ("Food and Asceticism in Hinduism"). Din 1 (1999): 20-25

Jacobsen, Knut A. "Noen hinduistiske forestillinger om tid (kala)" ("Some Conceptions of Time in Hinduism," in Norwegian). Religion og livssyn 11, no. 4, (1999): 34-41.

Jacobsen, Knut A. "Religionens dimensjoner i hinduismens tempel (mandir) i Sør-Asia og i diaspora" ("The Dimensions of Religion in the Temple (Mandir) of Hinduism in South Asia and in Diaspora," in Norwegian). Prismet 50, no. 4 (1999): 156-66. Also published in Tempel og Katedral: Kunst og arkitektur som gudstroens speilbilde. Ed. Renate Banschbach Eggen og Olav Hognestad. Trondheim: Tapir, 2000, s. 23-39.

Jacobsen, Knut A. "Kapila: Founder of Samkhya and Avatara of Vishnu." OrientaliaSuecana vol 47 (1998): 69-85.

Jacobsen, Knut A. "Stedets kraft i hinduismens hellige land og landskap" ("The Power of Place in The Sacred Land and Landscape of Hinduism," in Norwegian). In Enhet i Mangfold: 100 år med religionshistorie i Norge, ed. Inger Marie Ruud og Sigurd Hjelde. Oslo: Aschehoug, 1998, 118-32.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens identitet" ("The Identity of Hinduism, " in Norwegian). Prismet 49.4 (1998): 155-62.

Jacobsen, Knut A. "Noen vanlige misforståelser om hinduismen" ("Some Common Misunderstandings About Hinduism," in Norwegian). Prismet 49.4 (1998): 163-66.

Jacobsen, Knut A. "Shivas barndom." ("The Childhood of Shiva," in Norwegian). Chaos 29 (1998): 53-79.

Jacobsen, Knut A. "The Upanshads: The Last Part of the Veda, the Revealed Scripture of Hinduism." In Philosophical Pocketbook: Circling Around the Act of Creating, ed. Paula Fure. Kongsberg: Galleri Åkern, 1997, pp. 8-9.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismen i diaspora: Religiøs endring og norsk kontekst" ("Hinduism in Diaspora: Religious Change and Norwegian Context," in Norwegian). Kirke og Kultur 102, no 4/5 (1997): 441-52.

Jacobsen, Knut A. "Komparasjon og Pluralitet" ("Comparison and Plurality," in Norwegian). Religion og Livssyn 9, no 3 (1997): 16-19.

Jacobsen, Knut A. "Humankind and Nature in Buddhism." In A Companion to World Philosophies, ed. Eliot Deutsch and Ron Bontekoe. Oxford: Blackwell, 1997, pp. 381-91.

Jacobsen, Knut A. "Fristende magiske evner (siddhi, vibhuti) som bivirkninger av yogapraksis i Samkhya og Samkhya-Yoga ("Tempting Magical Powers [siddhi, vibhuti] as Side-effects of Yoga Practice According to Samkhya and Samkhya-Yoga," in Norwegian). Chaos 27 (1997): 79-94.

Jacobsen, Knut A. "Magiske evner som ikke er magiske: Bedrageri og skepsis til magiske evner i sør-asiatisk historie" ("Magic Powers that are not Magical," in Norwegian). In Magi i møte med det moderne, ed. Torunn Selberg. Oslo: Research Council of Norway. KULTs skriftserie nr. 83, pp. 152-66.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens tempel (prasada, mandira)" ("The Temple of Hinduism" [prasada, mandira] ," in Norwegian) Religion og Livssyn, 9, no. 2(1997): 40-3.

Jacobsen, Knut A. Erratum, "The Anthropocentric Bias in Eliade's Interpretation of the Samkhya and Samkhya-Yoga Systems of Religious Thought." Religion 26 (1996): 401.

Jacobsen, Knut A. "Prakriti." In Kalatattvakosha: A Lexicon of Fundamental Concepts of the Indian Arts, vol III, Primal Elements - Mahabharata, ed. Bettina Bäumer. Delhi: Motilal Banarsidass., 1996. pp. 1-48.

Jacobsen, Knut A. "Bhagavadgita, Ecosophy T, and Deep Ecology." Inquiry 39 (1996): 219-38.

Jacobsen, Knut A. "The Female Pole of the Godhead in Tantrism and the Prakriti of Samkhya." Numen 43 (1996): 56-81.

Jacobsen, Knut A. "Ikke-beskadigelse (ahimsa) og offer-ideologi i Bhagavadgita" ("Non-Injury (ahimsa) and the ideology of the Sacrifice in the Bhagavadgita," in Norwegian). Chaos 24 (1995): 59-71.

Jacobsen, Knut A. "The Anthropocentric Bias in Eliade's Interpretation of the Samkhya and Samkhya-Yoga Systems of Religious Thought." Religion 25(1995): 213-225.

Jacobsen, Knut A. "The Institutionalization of the Ethics of 'Non-injury Towards All Beings' in Ancient India." Environmental Ethics, 16, no 3 (1994): 287-301.

Jacobsen, Knut A. "Ordinary Nature: Pakati in the Pali Scripture." Asian Philosophy 3, no. 2 (1993): 75-87.

Jacobsen, Knut A. "Restrained Persons, Transformed Places: Relation to Place in the Samkhya-Yoga Traditions." In Environmental Ethics: Discourses and Cultural Traditions, A Festschrift to Arne Naess, ed. Rana B. Singh. Also published in The National Geographical Journal of India, 39, no. 1-2 (1993): 141-49.

Book reviews

Jacobsen, Knut A. Review of Daniel Enstedt og Katarina Plank (eds.), Levd Religion: Det heliga i vardagen. Svensk Teologisk Kvartalskrift 96 (3): 2020, 285-287.

Jacobsen, Knut A. Review of Jürgen Schaflechner, Hinglaj Devi: Identity, Change and Solidification at a Hindu Temple in Pakistan. Reading Religion 2020. https://readingreligion.org/books/hinglaj-devi

Review of Gerald James Larson, Classical Yoga Philosophy and the Legacy of Sāṃkhya: With Sanskrit Text and English Translation of Pātañjala Yogasūtra-s, Vyāsa Bhāṣya and Tattvavaiśāradī of Vācaspatimiśra. Religions of South Asia 12.(3) 2018, 410-412.

Jacobsen, Knut A. Review of John Stratton Hawley, A Storm of Songs: India and the Idea of the Bhakti Movement. Journal of the American Academy of Religion (2016) 84 (4): 1161-1164.

Jacobsen, Knut A. Review of Mark Singleton and Ellen Goldberg (eds.), Gurus of Modern Yoga. Numen 62 (2015): 745-748.

Jacobsen, Knut A. Review of Doris R. Jacobsh, SikhismSikh Formations: Religion, Culture, Theory 13 (1-2) (2017), 139-142

Jacobsen, Knut A. Review of Michael Hawley, Sikh Diaspora: theory, agency, and experience. Sikh Formations: Religion, Culture, Theory 12 (1) (2016), 111-113.

Jacobsen, Knut A. Review of Ferdinando Sardella, Modern Hindu Personalism: The History, Life, and Thought of Bhaktisiddhānta Sarasvatī. Numen 62.1 (2015): 143-148.

Jacobsen, Knut A. Review of Frank Whaling, Understanding the Brahma Kumaris. Numen 60, 2013, 476-478.

Jacobsen, Knut A. Review of Forms of Knowledge in Early Modern Asia: Explorations in the Intellectual History of India and Tibet, 1500-1800. Edited by Sheldon Pollock. Durham, N.C.: Duke University Press, 2011.. Journal of world history 2013, 24.(1) s. 198-200.

Jacobsen, Knut A. Review of Mikael Aktor og Robert Deliege (eds), From Stigma to Assertion: Untouchability, Identity and Politics in Early and Modern India. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier 2012 (56) s. 149-151

Jacobsen, Knut A. Review of Inside the Guru’s Gate: Ritual Uses of Texts Among the Sikhs in Varanasi, Kristina Myrvold. Journal of Punjab Studies 2010 ;Volum 17.(1-2) s. 149-151

Jacobsen, Knut A. Review of Hinduism and Ecology: The Intersection of Earth, Sky, and Water, ed Christopher Key Chapple and Mary Evelyn Tucker. Environmental Ethics 25 (2003): 333-336.

Jacobsen, Knut A. Review of The Work of Kings: The New Buddhism in Sri Lanka, by H. L. Seneviratne. Religion 33 (2003): 181-182.

Jacobsen, Knut A. Review of The Emergence of Hindu Nationalism in India, by John Zavos. Contemporary South Asia, vol. 10 (2001): 439-440.

Jacobsen, Knut A. Review of Jnandev Studies I and II, Songs on Yoga and III, The Conservative Vaishnava, by Catharina Kiehnle. Acta Orientalia, vol. 62 (2001): 269-271.

Jacobsen, Knut A. Review of Violence Denied: Violence, Non-violence and the Rationalization of Violence in South Asian Cultural History, ed. Jan. E. M. Houben and Karel R. van Kooij (eds.). Religion, 31, no. 3 (2001): 277-278.

Jacobsen, Knut A. Review of Indra and other Vedic deities: A euhemeristic study, by Uma Chakravarty. International Journal of Hindu Studies 4, nr. 2 (2000): 207-208.

Jacobsen, Knut A. Review of Politikens håndbog i Verdens religioner, ed. Mikael Rothstein. Chaos 34, 111-112.

Jacobsen, Knut A. Review of Buddhism in Practice, ed. Donald S. Lopez. Contemporary South Asia 9, no 3 (2000):384-385.

Review of Tone Lie Bøttinger og Kåre A. Lie, Søstrenes sanger: Therigatha. Chaos 34, 110-111.

Jacobsen, Knut A. Review of On Understanding Buddhists: Essays on the Theravada Tradition in Sri Lanka, by John Ross Carter. Religion 30 (2000): 78-79.

Jacobsen, Knut A. Review of Professor Kane’s Contribution to Dharmashastra Literature, ed. S. G. Moghe. Religious Studies Review 25, no. 4 (1999): 443.

Jacobsen, Knut A. Review of A Buddhist Woman’s Path to Enlightenment, ed. Peter Schalk. Temenos 34 (1998): 297-300.

Jacobsen, Knut A. Review of Deep Ecology for the 21st Century: Readings on the Philosophy of the New Environmentalism, ed. Georg Sessions, Journal of the American Academy of Religion 66 (1998): 967-69.

Review of How Buddhism Began, by Richard F. Gombrich. In Temenos 33 (1997): Jacobsen, Knut A. 276-79.

Jacobsen, Knut A. Review of Prakriti: The Integral Vision, five volumes, ed. Kapila Vatsyayana. In Acta Orientalia 58 (1997): 244-49.

Jacobsen, Knut A. Review of Ancient Eastern Philosophy for Beginners, by Richard Osborne and Borin Van Loon. In Contemporary South Asia6 (1997): 294-95.

Jacobsen, Knut A. Review of Representing Hinduism, ed. Vasudha Dalmia and H. von Stietencron. In Numen 44 (1997): 347-48.

Jacobsen, Knut A. Review of The Divine and the Demoniac, by Carmel Berkson. In Contemporary South Asia6 (1997): 103-4.

Jacobsen, Knut A. Review of A Survey of Hinduism, by Klaus K. Klostermaier. In Numen 44 (1997): 97-8.

Jacobsen, Knut A. Review of Harmony of Religions, by Thomas Manninezhath. In ActaOrientalia 57 (1996): 212-14.

Jacobsen, Knut A. Review of The Self and Its States, by Andrew O. Fort. In ActaOrientalia 57 (1996): 211-12.

Jacobsen, Knut A. Review of Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective, by David Kinsley. In Journal of the American Academy of Religion, 64 (1996): 907-9.

Jacobsen, Knut A. Review of The Philosophy of Religion and Advaita Vedanta: A Comparative Study in Religion and Reason, by Arvind Sharma. In Religion 26 (1996): 377-78.

Jacobsen, Knut A. Review of Ecological Prospects: Scientific, Religious, and Aesthetic Perspectives, ed. Christopher Key Chapple. In Journal of The American Academy of Religion 64 (1996): 656-9.

Jacobsen, Knut A. Review of Rules and Regulations of Brahmanical Asceticism, Yatidharmasamuccaya of Yadava Prakasha, ed. and trans. by Patrick Olivelle. In Numen 43 (1996): 321-2.

Jacobsen, Knut A. Review of Das Brahmanische Totenritual nach der Antyeshtipaddhati des Narayanabhatta, by Klaus Werner Müller. In Journal of Asian Studies 53, No. 2 (1994): 602-3.

Jacobsen, Knut A. Review of Buddha Nature, by Sallie B. King, In Buddhist-Christian Studies 14 (1994): 198-200.

Jacobsen, Knut A. Review of Religion Philosophy Yoga, by Jean Filliozat. In South Asia in Review, 16, no. 1 (1992): 42.

Jacobsen, Knut A. Review of Encountering the Goddess, by Thomas B. Coburn. In South Asia in Review, 15, n. 4 (1991): 87.

Jacobsen, Knut A. Review of Hugging the Trees: The Story of the Chipko Movement, by Thomas Weber. In South Asia in Review, 15, no. 4 (1991): 91-93.

Jacobsen, Knut A. Review of Human Fertility Cults and Rituals in Bengal, by P. K. Maity. In South Asia in Review, 14, no. 4 (1990): 11-12.

Public Radio Lectures

Jacobsen, Knut A. "Hva er Yoga?" P2 Akademiet (Public Radio Lecture). September 20. og 21. February, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Flere veier til samme mål - verdensreligioner i Norge og religiøs sannhet" ("Several Paths to the same goal: World Religions in Norway and Religious Truth"). P2 Akademiet (Public Radio Lecture). September 10.,11. and 14., 2002.

Jacobsen, Knut A. "Buddhismens ritualer" ("The Rituals of Buddhism, " in Norwegian). P2 Akademiet (Public Radio Lecture) September 9. and 15., 2001.

Jacobsen, Knut A. "Hinduismens gudsforestillinger ("The Conceptions of God in Hinduism, " in Norwegian). P2 Akademiet (Public Radio Lecture) 17.4/24.4.1999.

Newspaper and Magazine Articles
 

Jaccobsen, Knut A. “Siste kapittel i Ayodhya-konflikten?”  Flytfrem 20, november, 2019. https://www.flytfrem.no/artikkel/siste-kapittel-i-ayodhya-konflikten/

Jacobsen, Knut A. “Kua i India: Religion og politikk.” Herba - Tidsskrift for Jordbruk, ernæring, natur og kultur 50.2 (2015): 6-11.

Jacobsen, Knut A. "Religiøs identitet." Feature article (kronikk) Bergens Tidende, May 30, 2006.

Jacobsen, Knut A. "Indisk vei til helse og velvære." Feature article (kronikk) Aftenposten, August 4, 2005. Også utgitt i svensk oversettelse: Knut A. Jacobsen, "Väg till vishet har blivit motionsform". Sydasien 29.3 (2005):

Jacobsen, Knut A. "Hva skjer med Indias kastesystem." Feature article (kronikk) Aftenposten, July 11, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Verdensreligionene forandrer Norge." Feature article (kronikk) Morgenbladet, July 2-8

Jacobsen, Knut A. "En sikh som leder skaper forsoning i India" ("A Sikh as leader creates reconciliation in India"). Feature article (kronikk) Aftenposten, June 15, 2004.

Jacobsen, Knut A. "Verdensreligioner i Norge" ("World Religions in Norway"). Feature article (kronikk) Aftenposten, November 21, 2001.

Jacobsen, Knut A. "Seva, maitri og karmayoga. " Tredje Verden Magasinet X 6 (2001): 52.

Jacobsen, Knut A. "Templet: En sentral institusjon for hinduismen i Tamil-kulturen i Norge"("The temple: A Central Institution for Hinduism of the Tamil Culture in Norway") Tamil Sangam i Norge 20 år, 41-43.

Prosjekter
 • Hinduismen i verden
 • Hindu-diasporaer
 • Hinduistiske tradisjoner i Uttar Pradesh
 • Religionspluralisme i Tamil Nadu
 • Tamilhinduismen/tamilkatolisismen i Norge
 • Samkhyatradisjoner i India/20. århundre Bengal
 • Religiøse prosesjoner
 • Religion og bioetikk
 • Sikhismens ritualer i Norden