Knut Erik Emberland

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskning

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Infeksjoner og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
 • Sammenhengen mellom søvn og infeksjoner
 • Senfølger etter infeksjoner
 • Sykdomsutbrudd av infeksjoner
 • Mage-tarm-infeksjoner
 • Luftveisinfeksjoner og covid-19
 • Urinveisinfeksjoner

Kort CV:

 • 2022 - Nåværende. Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • 2022- Nåværende. Allmennlege i spesialisering 50 % ved Solli DPS
 • Sep 2022 - Aug 2023 Rådgiver 20 % ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i Oslo
 • 2021 - Ph.d. fra UiB/IGS. Avhandlingens tittel: Gastroenteritis in Norwegian primary care. Time trends and a largewaterborne outbreak
 • 2013 ‑ 2015 Bergen kommune, Skolelege ved Bønes skole og Fjellsdalen skole
 • 2011 ‑ 2017 Fastlege ved Helsetorget DA, Bergen kommune
Undervisning

Nåværende undervisning på medisinstudiet:

MED5/MED6 Antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner i allmennpraksis

MED5/MED6 Gruppeveileder på kommunikasjonskurset

MED6 Akutt abdomen på legevakt

MED6 Legevaktmedisin

MED11 Kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis

MED12 Feil og uhell i medisinen

MED12 Å møte døden i legerollen

MED12 Uklare sykdomstilstander

Mentor i mentordningen

 

Andre undervisningsoppgaver:

 • MED6 Oppgaveansvarlig fra allmennmedisin for OSKE6
 • MED12 Representant fra IGS i semesterstyret
 • MED12 Oppgaveansvarlig fra allmennmedisin og medlem av eksamenskommisjonen for OSKE12
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Errata
Leder
Short communication

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Pågående forskningsprosjekter

Tittel: FAMFIB 2024 - Felles allmennmedisinsk forskning i Bergen

Prosjektleder: Knut Erik Emberland

 

Tittel: Søvn og infeksjoner, bruk av Praksisnett

Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn

 

Tittel: ABINOR - Antibiotikabruk og infeksjoner i norsk allmennlegetjeneste 2006 – 2025

Prosjektleder: Guri Rørtveit

 

Tittel: CONOPRI - Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten

Prosjektleder: Tone Morken

 

Tittel: Campylobacter-utbrudd på Askøy 2019 – symptomer og senfølger

Prosjektleder: Guri Rørtveit