Knut Høivik

Stilling

Førsteamanuensis, PhD

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Knut Høiviks arbeider primært med energirettslige spørsmål, særlig petroleumsrett, petroleumskontrakter og prosjektsamarbeid.  Han er også ansvarlig redaktør for Tidsskrift for forretningsjus. For tiden jobber han med et bokprosjekt om ansvar for fjerning av petroleumsinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel. 

Knut Høivik har over 15 års erfaring som advokat med energirett som spesialfelt.  Han har vært partner i advokatfirmaet Schjødt, hvor han var leder for firmaets kontor i Stavanger og leder av Schjødts "Energy, Offshore, Shipping and Infrastructure Group". I Schjødt jobbet han primært med rådgivning og tvisteløsning for energiselskaper på norsk sokkel vedrørende regulatoriske spørsmål, kommersielle forhandlinger og transaksjoner.  Han ble også brukt som megler.

De siste fem årene før han tiltrådte som førsteamanuensis jobbet han som Vice President i juridisk avdeling i Equinor ASA.  Her hadde han først lederansvaret for juridisk rådgivning til konsernets internasjonale oppstrømsvirksomhet. De siste to årene hadde han lederansvaret for Equinors oppstrømsvirksomhet på norsk kontientalsokkel. 

Knut Høivik har også kompetanse på offentligrettslige sanksjoner mot foretak, særlig for regelbrudd i næringslivet.  Han skrev Ph.D. om Foretaksstraff (Publisert på CappelenDamm i 2012). I 2018 ble han engasjert av Justis- og beredskapsdepartementet til å evaluere de norske reglene om foretaksstraff og korrupsjon.  Utredningen ble levert i mai. 2021. 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Rapport
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Annet
Anmeldelse
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin