Kristen Steiner

Stilling

Seniorkonsulent, Studiekonsulent Institutt for sammenliknende politikk

Tilhørighet

Arbeid
  • Evaluering og kvalitetsikring av studieprogram og emne
  • Studieveiledning for bachelor- og masterstudenter 
  • Rekrutterings- og informasjonsarbeid 
  • Koordinator for etter- og vidareutdanning
Publikasjoner