Kristin Guldbrandsen Frøysa

Stilling

Fagdirektør, Energidirektør

Tilhørighet

Kort info

Som energidirektør arbeider eg med å løfta fram forsking og utdanning innan energiomstilling ved UiB, og bidra til at kunnskapen vert teken i bruk i samfunnet.
Eg deltek i råd og utval blant anna i European Energy Research Alliance (EERA), Forskingsrådet og Bergen Næringsråd.
Forskning
  • Støtta fagmiljøa innan energiomstilling ved alle UiBs sju faktultet og ved Universitetsmuseet
  • Formidling av forsking og utdanning innan energiomstilling ved UiB
  • Bidra til å styrkja banda mellom UiB, næringsliv og forvalting innan energiomstilling
  • Sekretær for styringsgruppa for satsingsområdet Klima og energiomstilling ved UiB
  • Leiar for programkomiteen for Bergen Energy Lab (BEL)
  • Medlem i Norges Forskningsråds referansegruppe for klyngje 5 i Horizon Europe
  • Medlem i eksekutivkomitéen (styret) i European Energy Research Alliance (EERA)
  • Medlem i Ekspertgruppe Energi i Bergen Næringsråd
     

 

Formidling

Som universitet har UiB ei viktig rolle å spela med tanke på ein mest  mogletg kunnskapsbasert offentlig debatt.

Bergen Energy Lab og CET-lunsjene er to arenaer der energiomstilling i all si breidde vert diskutert.

Mesteparten av formidlingsarbeidet mitt skjer gjennom LinkedIn og gjennom møte med ulike samfunnsaktørar.

 


 

 

Publikasjoner

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa – Kraft og kunnskap (forskerforum.no)

På tide å nedskalera olje-eventyret?

 

2023
2022
2021
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2000

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Bergen Energy Lab

ImpactWind Sørvest

 

Tidligare prosjekt (før 2020)

Senterleder for  FME-senteret Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) (2010-2017)

Kunstprosjektet The potential exceeds the demand

Rollemodell