Kristin Torp Skogedal

Stilling

Seniorrådgiver, Internasjonal seksjon

Tilhørighet

Arbeid

Koordinator for Erasmus-programmet ved Universitetet i Bergen.

Arbeider med avtaleforvaltning i Erasmus, student- og ansattmobilitet, samt informasjon om Erasmus-programmet. Rådgivende funksjon for søknad om samarbeidsprosjekt og sentraliserte tiltak i Erasmus+ (strategiske partnerskap, kapasitetsbygging og kunnskapsallianser).

Publikasjoner