Kyrre Kverndokk

Stilling

Professor, kulturvitenskap

Tilhørighet

Forskning

Jeg har arbeidet med temaer som tilsynelatende er nokså ulike. De første årene som forsker arbeidet jeg med minneproduksjon og minnepolitikk. Jeg studerte minnesmerker og monumenter, og i 2007 disputerte jeg ved Linköpings universitet på en avhandling om norske skoleturer til minnesteder etter nazistiske konsentrasjonsleirer. Senere har jeg også arbeidet med kollektiv sorg og minne etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Etter at jeg disputerte begynte jeg å jobbe med et prosjekt om forståelser og fortolkninger av naturkatastrofer i et historisk perspektiv, med støtte fra FRIHUM og SAMKUL, NFR. Dette ledet i sin tur over til en interesse for forestillinger om fremtidige katastrofer knyttet til klimaendringer. Fra 2017 til 2019 ledet jeg prosjektet The future is now: Temporality and exemplarity in climate change discourses (KLIMAFORSK, NFR). Det var et miljøhumanistisk prosjekt, og det ledet fram til oppfølgingsprosjektet Gardening the Globe: Historicizing the Anthropocene through the production of socio-nature in Scandinavia, 1750-2020 (2021-2025, SAMKUL, NFR). Fellesnevneren i arbeidet med minnepolitikk, naturkatastrofer og klimaendringer er interessen for kriser og katastrofer, men også en interesse for temporalitet og historieforståelse.

Jeg er utdannet folklorist og har narratologisk kompetanse. Jeg har også en stor forkjærlighet for folkloristisk faghistorie og tradisjonsarkiver. Jeg arbeider for tiden med digitaliseringsprosjektet SAMLA: National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives (INFRASTRUKTUR, NFR, 2020-2027).

 

Publikasjoner
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2005
2002
2000

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter