Leif Oltedal

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskning

As a neuroscientist I am particularly interested in the neurobiological mechanisms of major depressive disorders and their treatment with various forms of neurostimulation therapies

Leif Oltedal is a consultant neuroradiologist (50%) at Haukeland University Hospital and associate professor (50%) at the Department of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Bergen (UiB) in Norway. He  is affiliated to the Mohn Medical Imanging and Visualization Centre (MMIV) .

I lead the Neurostimulation and Brain imaging research group at the Department of Clinical Medicine in Bergen and research projects on electroconvulsive therapy (ECT) at MMIV. I am also the leader of the Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC), which is a network of researchers who use magnetic resonance imaging (MRI) to study the effects of ECT on the brain.

My research interests concern the structure and functioning of the human brain and spans from basic neuroscience disciplines such as anatomy and patch-clamp electrophysiology to clinical oriented research with neuroimaging in psychiatry and radiology. I am particularly interested in the mechanisms underlying mental disorders and how neurostimulation can be used as an effective therapeutic option. In radiology I am also involved in the development of novel MRI techniques for precision diagnostics or brain tumors (gliomas).  

For an overview of recent publications, please see Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=L_sc0DQAAAAJ

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Fagartikkel
Brev til redaktøren
Poster
Intervju tidsskrift
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

1) ECT og nevroradiologi

- Elektrokonvulsiv terapi (ECT) brukes ved alvorlig, terapiresistent depresjon. Prosjektet undersøker akutte og langsiktige effekter av ECT. Deltagerne i studien undersøkes med avansert MR før, under og etter behandling. En av hypotesene som undersøkes er om ECT stimulerer nydannelse av hjerneceller. Dette kan ikke påvises direkte med MR, men øket volum av grå substans er et indirekte tegn på nevrotrofiske effekter. Vi vil også se etter endringer i hjernens signalstoffer (nevrotransmittere) og i hvit substans. I tillegg til bildeundersøkelser utredes pasientene grundig med nevropsykologiske tester før og etter behandling.

ECTMRI - info om norsk studie

The GEMRIC study - info om internasjonalt samarbeid  og her

2) RSI i nevroradiologi

- Restriction Spectrum Imaging (RSI; utviklet ved UCSD) er en metode for MR diffusjonsavbildning som kan skille intracellulært vann (restricted water) fra vann i ekstracellulærvæsken (hindered water). Metoden er ny og prosjektet vil undersøke om/hvordan RSI kan gi ny informasjon om ulike patologiske prosesser som standard klinisk diffusjonsavbildning ikke gir.