Leiv Marsteintredet

Stilling

Instituttleder

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig foredrag
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Leserinnlegg
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig foredrag
Short communication
Doktorgradsavhandling
Intervju
Anmeldelse
Vitenskapelig monografi
Fagartikkel
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin