Lin Prøitz

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Publikasjoner
Annen presentasjon
Intervju
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig monografi
Faglig foredrag
Museumsutstilling
Faglig kapittel
Programdeltagelse
Webutstilling
Forord
Visuell kunst
Sammendrag/abstract
Brosjyre
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin