Lise Lund Bjånesøy

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin