Ludmila Ivanova Torlakova

Stilling

Førsteamanuensis, Arabisk språk

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Lærebok
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin