Magda L Dumitru

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskning

Magda L. Dumitru har utviklet 'the distance index' som en biomarkør for den mannlige og kvinnelige hjerneprototypen innen psykopatologi. Hun undersøker forholdet mellom bevissthet og hjernestruktur, samt potensialet til indeksen for å avsløre det (epi)genetiske grunnlaget for kreativitet i både helse og psykiske lidelser.

"Hver dag registrerer sansene våre en imponerende mengde informasjon, som genererer skjevheter for mer effektiv prosessering. For eksempel dekoder vi språk bedre med høyre øre. Dette er kjent som "høyre ørefordel" (right ear advantage REA), og teamet vårt har funnet ut måter å øke REA og forbedre oppfatningen av raske visuelle stimuli. Vi har også vist at ved å endre ordet 'AND' med 'ELLER' klarer folk å kode flere minneepisoder i stedet for én. Hyppigere chunking og re-kombinering av informasjon er et kjennetegn på kreativitet. Teamet vårt utforsker forskjeller i hjernestruktur hos kreative individer. Vi har funnet ut at venstre og høyre hjernehalvdel er mer sammenhengende hos kvinner enn hos menn, både når det gjelder helse og psykiske lidelser. En ny forskningsretning er fremveksten av kreativitet hos pasienter med Parkinson, som plutselig får "gnisten" til å produsere kunst."

Min forskning på ETT minutt: https://www.youtube.com/watch?v=0jGvWmffSL0

Undervisning

IGSIN 913 Integrated Neuroscience, module "The Neuroscience of Memory"

MAPSYK 319B Cognitive Neuroscience, emneansvarlig

MAPSYK 360 Master's Thesis in Psychology, supervisor

MAPSYK 319A/PROPSY 303 Biological Psychology, module "Emotions" I and II

PROPSY 304 Cognitive Neuroscience, modules "Perception", "Memory", "Attention and Cognitive Control"

PSYK 122 Practical Research Methods

Publikasjoner
 1. Dumitru, M. L. (2023). Brain Asymmetry is Globally Different in Males and Females: Exploring Cortical Volume, Area, Thickness, and Mean Curvature. Cerebral Cortex 33. https://doi.org/10.1093/cercor/bhad396
 2. Dumitru, M. L., Korbmacher, M., & Bartsch, H. Male and Female Brain Coherence Models of Cognitive Performance and Psychopathology. (2022). bioRxiv doi.org/10.1101/2022.09.28.509939e 
 3. Kazimierczak, K., Craven, A. R., Ersland, L., Specht, K., Dumitru, M. L., Sandoy, L. B., & Hugdahl, K. (2022). Combined fMRI Region- and Network-Analysis Reveal New Insights of Top-Down Modulation of Bottom-Up Processes in Auditory Laterality. Frontiers in Behavioral Neuroscience
 4. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. Thought extramission: The eyes project conceptual maps at close distance. (2021). bioRxiv doi.org/10.1101/2021.08.18.456814 
 5. Dumitru, M. L., & Pasqualotto, A. (2018). Helmets improve estimations of depth and visual angle to safe targets. Attention, Perception, & Psychophysics, 80(8), 1879-1884. DOI: 10.3758/s13414-018-1605-9
 6. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2018). Logical connectives modulate attention to simulations evoked by the constituents they link together. Frontiers in Psychology, 08/2018; 6. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01358
 7. Dumitru, M. L.(2016). Gestalt-like representations hijack chunk-and-pass processing. Behavioral and Brain Sciences. DOI: 10.1017/S0140525X15000758
 8. Dumitru, M. L., & Joergensen, G.H. (2016). Gestalt reasoning with conjunctions and disjunctions. PLoS ONE 11(3): e0151774. DOI: 10.1371/journal.pone.0151774
 9. Pasqualotto, A., Dumitru, M. L., & Myachykov, A. (2016). Editorial: Multisensory Integration: Brain, Body, and World. Frontiers in Psychology, 6:2046. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.02046
 10. Dumitru, M. L.(2015). Coherence across consciousness levels: Symmetric visual displays spare working memory resources. Consciousness and Cognition, 38, 139-149. DOI: 10.1016//j.concog.2015.10.007
 11. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2015). Similarity judgments of same-category object representations: Effects of physical size, manipulability, and word frequency. Visual Cognition, 23 (7), 855-859. DOI: 10.1080/13506285.2015.1093242 
 12. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2015). Effects of word-evoked object size on covert numerosity estimations. Frontiers in Psychology, 08/2015; 6. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00876
 13. Dumitru, M. L.(2014). Moving stimuli guide retrieval and (in) validation of coordination simulations. Cognitive Processing. 15 (3), 397-403. DOI: 10.1007/s10339-014- 0604-6
 14. Dumitru, M. L., & Taylor, A. J. (2014). Or cues knowledge of alternatives: Evidence from priming. Scandinavian Journal of Psychology. 55 (2), 97-101. DOI: 10.1111/sjop.12100
 15. Dumitru, M. L., Joergensen, G. H., Cruickshank, A. G., & Altmann, G. T. M. (2013). Language-guided visual processing affects reasoning: The role of referential and spatial anchoring. Consciousness and Cognition, 22 (2), 562-571. DOI: 10.1016/j.concog.2013.03.008
Prosjekter

REK 60825 Hvordan hjernenettverk interagerer - betydning for forstaelse av horselshallusinasjoner 

REK 60748 Hjernelateralisering av oppmerksomhetskontroll etter kort meditasjonstrening

REK 60932 Hjernemekanismer for oppmerksomhetskontroll til auditive og visuelle stimuli

NSD 395393 Impact of Prediction Error on Social Appraisal