Magne Bråtveit

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Arbeidsrelatert eksponering for kjemiske og fysiske faktorer

Luftforurensing og helse

Undervisning

Tilknyttet master i Helse og samfunn.

Medisinstudenter - arbeidsmedisin

Mastergradsstudenter i yrkeshygiene

PhD stipendiater

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Poster
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Mastergradsoppgave
Leserinnlegg
Sammendrag/abstract
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Lærebok
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Occupational respiratory diseases among workers in dusty industries

Health effects related to environmental exposure in an industrial community

Modellering av oljedamp og oljetåkekonsentrasjon i shakerrom

Historisk eksponering i oljeindustrien

Kompetanse

Dr. scient fysiologi