Magne Strandberg

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Anmeldelse
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin