Magnus Halsnes

Stilling

Rådgiver, forskarutdanning og forskingsadministrasjon

Tilhørighet

Arbeid

Forskarutdanning og forskingsadministrasjon

Undervisning

Haust 2020

HIM201 Fordjuping i Midtaustens historie (Tema: Palestina og Palestina-mandatet, 1920–2020)

Vår 2018

HIM201 Fordjuping i Midtaustens historie (Emneansvarleg)
HIM250 Bacheloroppgåve i Midtaustens historie (Emneansvarleg)
Tema HIM201/250: Første verdskrig og skapinga av Midtausten

HIM101 Oversyn over Midtaustens historie

HIS102 Oversyn over nyare historie frå 1750 (9. april)

Haust 2017: 

HIS120 Fordjupingsoppgåve i historie. (Emneansvarleg)
Tema: Palestina før Israel – arabarar og jødar under britisk styre, 1915–1948

Vår 2017:

HIM201 Fordjuping i Midtaustens historie (Emneansvarleg)
HIM250 Bacheloroppgåve i Midtaustens historie (Emneansvarleg)
Tema HIM201/250: Første verdskrig og skapinga av Midtausten

HIM101 Oversyn over Midtaustens historie (22.3 og 29.3)

Haust 2016

HIS120 Fordjupingsoppgåve i historie. (Emneansvarleg)
Tema: Palestina før Israel – arabarar og jødar under britisk styre, 1915–1948

Publikasjoner
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Poster
Kronikk
Intervju tidsskrift
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

Mastergrad i historie (UiB)

Bachelorgrad i midtaustenkunnskap (UiB)

Bachelorgrad i arabisk (UiB)