Maj-Britt Rocio Posserud

Stilling

Professor

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Forskergrupper

Publikasjoner
Poster
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Kronikk
Populærvitenskapelig foredrag
Programdeltagelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin