Malin Viktoria Jonsson

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Hovedfagsoppgave
Faglig foredrag
Fagartikkel
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Poster
Programdeltagelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin