Malin Viktoria Jonsson

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Fagartikkel
Hovedfagsoppgave
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Poster
Programdeltagelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin