Margrethe Gloppestad

Stilling

Seniorkonsulent, HR og service

Tilhørighet

Arbeidsfelt
  • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
  • Rådgivning overfor instituttene
  • Professoropprykk
  • Oppsigelser
  • Andre personaladministrative oppgaver