Mari Knapstad Nilssen

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Prosjekter

Doktoravhandling

Temaet for doktoravhandlingen er hjemmehørende-vilkåret i skatteloven § 2-2, med fokus på vilkåret "reell ledelse" i bestemmelsens syvende ledd bokstav b

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

  • Skattejurist, Nemnds- og rettsseksjonen, Skatt vest (2016)

Utdanning:

  • Integrert master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2010-2015)
  • Bedriftsøkonomiske fag, NHH (2015)