Maria Luttges Mathieu

Stilling

Administrasjonssjef

Tilhørighet

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Arbeid
 • Den overordnet driften av instituttet
 • Økonomistyring
 • Personalforvaltning og ressursdisponering
 • Arealdisponering
 • Koordinator for forskerskolen GHIG.
 • Forskningsformidling-kommunikasjon og støtte til forskningsgrupper
 • Administrativstøtte i forbindelse med søknader/prosjektstøtte
 • Saksbehandling i regi av instituttledelse og forskerskolens styre.
 • Planlegging av forskningsseminarer, kurs og konferanser.
 • Saksbehandling knyttet til opptak til ph.d.-utdanning, kursgodkjenning og avslutning av doktorgradsarbeidet.
 • Webredaktør for instituttets, forskerskole og forskningsgruppene sine nettsider.

 

Kompetanse

Master of Philosophy, humanistiske og estetiske fag