Marit Kjeksrud Amundsen

Stilling

Rådgiver , Faggruppeleder, Koordinering og kommunikasjon

Tilhørighet

Avdeling for forskningskommunikasjon Universitetsmuseet i Bergen

Arbeid

Koordiering og kommunikasjon

Koordinering og kommunikasjon er en faggruppe i Avdeling for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet i Bergen.

Gruppen koordinerer tiltak knyttet til avdelingens fremdrift, leveranser, mål og strategier, og tilbyr prosjektstøtte til fagruppene Arrangement og undervising og Innholds- og utstillingsproduksjon.

Jeg koordinere leveranser, bestillinger, økonomi og fremdriftsplaner for gruppen og er ansvarlig for:

 • Avdeling for forskningskommunikasjons årshjul og fremdrift
 • Koordinering av alle avdelingens leveranser med fokus på strategi og målstyring
 • Drift av publikumsfasiliteter i Universitetsmuseet, Kulturhistorie (HS10) og Universitetsmuseet, Naturhistorie (MP3) inkludert utstillinger
 • kommunikasjon og er ansvarlig for eksternweb, koordinering av sosiale medier og publikumsportal
 • budsjettkontroll for avdelingen
 • kontaktpunkt mot øvrige, administrative deler av UiB
 • avtaler, innkjøp og anbud  
 • arbeidsledelse og ansvar for montering av utstilling, herunder objekt- og publikumssikkerhet
 • museumsbutikk og koordinerer bemanning av Universitetsmuseet, Naturhistorie og -Kulturhistorie.
 • ombordstigning av nyansatte innenfor avdelingen
 • prosjektledelse for ulike prosjekter knyttet til avdelingen
Publikasjoner
Prosjekter
Alumni-mentor