Marit Skivenes

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter. Skivenes ledet NOU-utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (2021-23).

Kontakt

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til Barbara Ruiken. Studenter som ønsker veiledning, diskutere fag, eller være tilknyttet et av forskningsprosjektene, må svært gjerne ta kontakt med Prof. Skivenes på epost.

Følg Marit Skivenes på AcademiaResearchGate og LinkedIn

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo. Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

 

Formidling

Skivenes formidler forskning i blogginnlegg på stat og individ og engelskspråklige bloggposter

 

Nylige kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg

Se også blogginnlegg av Marit Skivenes på Stat&Individ (Forskning.no).

Nylig omtale i media

Nylige hovedinnlegg på konferanser

 • Key note på konferansen 15th International EUSARF Conference “All Children, All Families. Promoting Excellence in Child Welfare Research, Policy and Practice”. 2018-10-03 – 2018-10-05. Porto, Portugal
 • Hovedinnlegg på konferansen “Decision Making in Child and Adult Protection: Discretion and Dialogue“. 2018-05-31 – 2018-06-02. Basel, Switzerland
 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.

Nylige videoer

Nylig deltagelse i debatter og foredrag

 • Fra et forskerperspektiv: Forventninger til hvordan anbefalingene i BarnUnge21-strategien skal følges opp. Forskningsfrokost: Slik må BarnUnge21-strategien følges opp; 2021-03-24
 • «Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?» UiB Innsikt. 12-09-2020.
 • "Det norske barnevernsystemet: Hva skiller oss fra andre land?". Barnevernvaktens fagfrokost; 2019-12-06
 • "Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen" i regi av Lawtransform/DiscretionUiB, 2019-10-31.
 • "Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv?" under konferansen Barnas barnevern; 2019-02-08
 • "Barns frihet og rettigheter" i regi av Forskningsdagene i Bergen; 2018-09-27
 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.
Undervisning

Studenter som ønsker veiledning, diskutere fag, eller være tilknyttet et av forskningsprosjektene, må svært gjerne ta kontakt med Prof. Skivenes på epost

PhD-studenter under veiledning

 • Frøydis Lønborg Haarberg, prosjekt (UiB): Addressing the ‘how’ of children’s participation
 • Mathea Loen, prosjekt (UiB): Legitimacy Challenges: Participation in Public Debate
 • Barbara Ruiken, prosjekt (UiB): Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases: Exploring the Tensions between Rule of Law and Discretion
 • Irene Aase Kvåle, prosjekt (HVL): Priorities in Child Protection and Health Services

Masterstudenter under veiledning

 • Marianne Vika Hansen (UiB)
 • Marie Bruåas Hjortdahl (UiB)

Undervisning

 • GOV350 Masteroppgave i politikk og forvaltning (Veileder)
 • GOV323 Kvalitativ metode (Veileder)
 • GOV216 Constitutions, Courts and Politics 
 • Effects of Lawfare – Courts and law as battlegrounds for social change
 • AORG 907 Introduction to Systematic Review and the use of SR in Social Science (Faglig ansvarlig)
 • AORG 350 Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Veileder)
 • AORG 325 Skjønn og paternalisme (Faglig ansvarlig)
 • AORG 332 Research design (Faglig ansvarlig, DIPA-gruppen)
 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2017)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
Publikasjoner
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Intervju
Multimediaprodukt
Kronikk
Fagartikkel
Faglig kapittel
Briefs
Leksikonartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Open Access publikasjoner

Prosjekter

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter

Verv og Pro bono

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet. Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig i Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

Uteksaminerte PhD-studenter

Uteksaminerte PhD-studenter

 • Hege B. Helland, prosjekt (UiB) : Adoption in child protection. 2021.
 • Audun Løvlie, prosjekt (UiB): Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider. 2023.
 • Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og England. 2021.
 • Øyvind S. Tefre, political science, HVL: Public and private responsibility for children. 2020.
 • Astrid Strandbu, pedagogy, UiT. Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen. 2009. 
 • Liv Walseth, medicine, UiB. Hvordan bedre lege-pasientsamtalen?. 2012. (Co-supervisor).
 • Eirik Gundersern, philosophy, OsloMet. What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 2018.  (Co-supervisor).