Marry-Anne Karlsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og i sin PhD-avhandling Precarious inclusion. Irregular migration, practices of care and state b/ordering in Norway utforsket Karlsen blant annet hvordan helsevesenet i økende grad ble involvert i migrasjonskontroll. Avhandlingen var en del av det NFR-finansierte prosjektet Provision of Welfare to Irregular Migrants. (2011-2015).

Karlsen ble tildelt et ERC Starting Grant i 2022 for sitt prosjekt Contested Knowledges in and through Asylum Litigation (ASYKNOW). Prosjektet har oppstart i 2023.

Som forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB, har Karlsen vært tilknyttet følgende prosjekt:

-  Tempro: Midlertidig beskyttelse – en varig løsning? Ny retning for retur (“return turn”) i asylpolitikken i Europa (NFR, 2020-2024)

PROTECT: The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? (Horizon 2020, 2020-2023)

Fra 2016 til 2020 var hun postdoktor på det NFR-finansierte prosjektet WAIT - I vente på en usikker fremtid: temporaliteter rundt irregulær migrasjon.

Verv: Styremedlem og tidligere leder (2018-2021) av IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen). Tidligere styremedlem av Nordic Migration Research.

Formidling

2023

Retten til familieliv er en menneskerettighet. Norge nekter flyktninger denne rettigheten. Debattinnlegg i Vårt Land, 20.04.2023 (nettsak bak betalingsmur, innlegget blei også trykt i papiravisa 21.04.23)

2022

Seks norske forskere får EUs stipend for unge lovende. Artikkel i Forskerforum om ERC Starting Grant-tildeldingen. 22.11.2022

Pressemelding fra UiB om ERC Starting Grant-tildelingen i 2022: Europeisk tildeling til UiB-forsking på migrasjon og diamantbelegg. 22.11.2022

European Research Council awards €636m in grants to emerging science talent across Europe. Pressemelding fra det Europeiske forskningsrådet om ERC Starting Grant-tildelingen i 2022. 22.11.2022

Hun er en av seks forskere i Norge som kan juble over millioner i ERC-stipend. Khrono-sak om ERC Starting Grant-tildeling. 22.11.2022

Kva rolle spelar ekspertkunnskap i asylsaker? UiB-sak om ERC Starting Grant-tildeling. 22.11.2022

Hva skjer hvis flyktningene ikke kan reise hjem raskt? Debattinnlegg i Bergens Tidende. 12.03.2022

Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine. Blogginnlegg på bloggen EU Immigration and Asylum Law and Policy. 8.03.2022

2021

Boklansering for Karlsens monografi Migration Control and Access to Welfare - The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway

Chronopolitics and Knowledge Production in Migration Studies. Presentation with Jacobsen, Christine, M., Presentation at the Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Co-sponsored by the Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative, the Department of Scandinavian, and supported by the Peder Sather Foundation

Medredaktør av ressursiden Tverrfaglighet i migrasjonsforskning: Juss og antropologi i kombinasjon

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Addressing the co-production of law and time in regularisation processes: legal and ethnographic lines of enquiry

Blogginnlegg med Kari Anne Drangsland: Multiple, uneven and relational time in ethnographic research

Presentasjon ved Centre of Excellence Jean Monnet, Universidad de Cádiz, Spania: The protection of refugees and migrants in an era of hardening borders.

20th Nordic Migration Research Conference - Karlsen og hennes TemPro-kollegaer organiserte panelet Precarious Inclusion: Migrants and Refugees in Contemporary Welfare States.

2020

Lansering av Bergen School of Global Studies - Karlsen presenterte IMER Bergen (International Migration and Ethnic Relations Research Unit Bergen) i programposten Existing building blocks:innovative courses, programs, centres & initiatives.

WAIT-prosjektets sluttkonferanse - Waiting for uncertain futures: Time and migration. Karlsen presenterte resultater fra prosjektet og ledet sesjonen Temporality and waiting as analytical prisms in migration studies.

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland, Christine M. Jacobsen og Jessica Schultz: How is the Covid-19 pandemic affecting migrants with precarious legal status?

Blogginnlegg tilknyttet WAIT-prosjektet med Kari Anne Drangsland og Christine M. Jacobsen: Waiting for uncertain futures in pandemic times.

Publikasjoner

Nyeste publikasjon:

Karlsen, Marry-Anne (2021). Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway. London and New York, Routledge   (open access)

Jacobsen, C. M., Karlsen, M. A., & Khosravi, S. (eds., 2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. London and New York: Routledge  (open access)

For en full oversikt, see ResearchGate-profil og under.

Kronikk
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Briefs
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Intervju tidsskrift
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

TEMPRO: Temporary protection as a durable solution? The 'return turn' in asylum policies in Europe. Finansiert av NFR (2020 – 2024)        

PROTECT: The Right to International Protection. A Pendulum between Globalization and Nativization? Finansiert av EU's program Horizon 2020 (2020 – 2023)

Native/Immigrant/Refugee: Immobility and Movement Across Contested Grounds. Sammarbeid med  Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Finansiert av Peder Sather Center (2020 – 2022)

Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides. Sammarbeid med Center for Race & Gender, University of California, Berkeley. Financed by the Peder Sather Center (2018 – 2020)

Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migration (WAIT). Finansiert av NFR (2017 - 2020).

New Tools for Transnational Analysis in Postgraduate Intersectional Gender Research. Finansiert av Swedish Foundation for International Collaboration in Research and Higher Education (2016 – 2019)       

Provision of Welfare to Irregular Migrants. Finansiert av NFR (2011 – 2015)