Marte-Helene Bjørk

Stilling

Professor

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Forskning

Marte Bjørk arbeider hovedsakelig med populasjonsbaserte undersøkelser på mennesker med nevrologiske sykdommer. Hun undersøker blant annet hvordan mors epilepsisykdom påvirker graviditet, fødsel og barnets videre utvikling. Hun er også involvert i forskning på bakenforliggende årsaker til migreneanfall gjennom bruk av nevrofysiologiske metoder. 

Undervisning

Hovedveileder for 2 PhD kandidater innenfor nevroepidemiologi. Bedside undervisning av medisinstudenter innenfor klinisk nevrologi. 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Brev til redaktøren
Intervju tidsskrift
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Intervju
Poster
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Short communication
Leserinnlegg
Sammendrag/abstract
Anmeldelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte artikler:

 

  1. Marte Bjørk, Gyri Veiby, Simone F. Reiter, Jan Ø. Berle, Anne Kjersti Daltveit, Olav Spigset, Bernt A, Engelsen, Nils Erik Gilhus.Depression and anxiety in women with epilepsy during pregnancy and after delivery: a prospective population-based cohort study on frequency, risk factors, medication, and prognosis. Epilepsia. 2015;56(1):28-39.
  2. Eivind Kolstad, Nils Erik Gilhus, Gyri Veiby, Simone F. Reiter, Morten I. Lossius, Marte Helene Bjørk. Epilepsy and eating disorders during pregnancy: Prevalence, complications and birth outcome. Seizure. 2015 May;28:81-4
  3. Marte Bjørk, Gyri Veiby, Bernt A. Engelsen, Nils Erik Gilhus. Depression and anxiety during pregnancy and the postpartum period in women with epilepsy; a review of frequency, risks and recommendations for treatment. Seizure. 2015;28:33-39.Review.
  4. Morten Engstrøm, Knut Hagen, Marte Bjørk, Lars Jacob Stovner, Marit Stjern, Trond Sand.Sleep quality, arousal and pain thresholds in tension-type headache. A blinded controlled polysomnographic study. Cephalalgia 2014;34(6):455-63
  5. Marte Bjørk, Knut Hagen, Lars Jacob Stovner, Trond Sand. Photic EEG-driving responses related to ictal phases and trigger sensitivity in migraine: a longitudinal, controlled study. Cephalalgia 2011; 31:444-455
Prosjekter
CV

Født 1980. Samboer, 3 barn.

Utdanning: Cand med 2007. Medisinsk profesjonsstudium med forskerlinje, Norges teknisk vitenskapelige universitet (NTNU).

PhD i Nevrovitenskap, NTNU 2011. PhD avhandlingen omhandlet hjernerytmenes betydning for forståelse av anfallsutløsende faktorer ved migrene.  

Fra 2010 lege i spesialisering ved Nevrologisk avdeling med 50 % stilling som postdoktor ved Klinisk Institutt 1 siden 2012. 

Lenke til side på Researchgate.