Marthe Sleire Engedahl

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Tema for mitt doktorgradsprosjekt er militær assistanse i væpnet konflikt. Nærmere bestemt ser jeg på hvilke rettslige plikter en stat som yter militær assistanse har knyttet til handlingene til den parten som mottar den militære assistansen. For eksempel: Hvilke plikter har Norge i forbindelse med Ukrainas bruk av våpen mottatt fra Norge? Hvilke plikter har Norge når det gjelder handlingene til irakiske soldater som mottar rådgivning av det norske forsvaret? Jeg ser på plikter som følger av internasjonal rett, herunder internajonal humanitær rett (krigens folkerett), internasjonale menneskerettigheter, regler om staters medvirkningsansvar og våpenhandelsavtaler.

I tillegg til regler i krig, inkluderer mine interesser menneskerettigheter generelt, barns rettigheter, utlendings- og flyktningrett og strafferett. 

Jeg er medlem av forskergruppen for rettsstat og rettsteori, og er tilknyttet Centre on Law & Social Transformation. 

Undervisning

UiB:

 

UiO: 

 

UiT:

 

Publikasjoner