Martin Paulsen

Stilling

Instituttleder

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Eg jobbar med russisk, belarusisk og ukrainsk språk og litteratur. Eg er særleg interessert i metadiskurs om språk (språkdebattar), språkideologi og historia til lingvistikken i desse østslaviske språka. Dessutan er eg opptatt av samtidslitteratur og særlig frå eit litteratursosiologisk perspektiv.

Min siste publikasjon er ei bokmelding av Babyn Yar: Ukrainian Poets Respond for tidsskriftet Ab Imperio.

I 2022 lagde eg ei omsetjing av eit essay skrive av den ukrainske forfattaren Oksana Zabuzjko i samband med Russland sitt angrep på Ukraina. Boka kom ut på Kagge forlag med tittelen Min lengste reise.

I samband med at det hadde gått eitt år sidan Russland sitt fullskala militære åtak på Ukraina hadde eg denne kronikken på trykk i Bergens Tidende: Den ukrainske frigjeringskrigen 

Våren 2023 heldt eg eit foredrag på Bergen Offentlege Biblioteket om elva Dnipro i Ukraina si historie. Foredraget kan du høyre i denne podcasten.

Formidling

I samband med at det hadde gått eitt år sidan Russland sitt fullskala militære åtak på Ukraina hadde eg denne kronikken på trykk i Bergens Tidende: Den ukrainske frigjeringskrigen 

Våren 2023 heldt eg eit foredrag på Bergen Offentlege Biblioteket om elva Dnipro i Ukraina si historie. Foredraget kan du høyre i denne podcasten.

Publikasjoner
2024
2023

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Avhandlinger

2009. Doktoravhandling, Hegemonic Language and Literature: Russian Metadiscourse on Language in the 1990s, UiB.

2004. Hovedoppgave, Istoriia grammatik: Razvitie vostochnoslavianskikh standartnykh iazykov skvoz’ prizmu grammaticheskogo opisaniia prichastii, UiO.

Redigerte bøker

2014. Digital Russia: The Language, Culture, and Politics of New Media Communication, Routledge [med Michael S. Gorham og Ingunn Lunde].

2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority & Norm Negotiations in Modern Russian Culture (Slavica Bergensia 9), Bergen [med Ingunn Lunde].

2005. Den nye vodkaen: Seks artikler om russisk, ukrainsk og hviterussisk samtidslitteratur, Oslo: “Russiskantologi” [med Bernhard L. Mohr].

Redigert tidsskrift

2006. NORDAHL & eftf. 1&2, [nummer om russisk samtidslitteratur, redigert med Thomas Marco Blatt].

Artikler

2014. “Translit — Novaia orfografiia russkogo iazyka,” Russkii iazyk i novye tekhnologii, (red.) G. Guseinov, V. Belikov og M. Akhmetova, Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.

Digital Russia: introduction” i Digital Russia, (red.) Michael S. Gorham, Ingunn Lunde og Martin Paulsen, Routledge [med Michael S. Gorham og Ingunn Lunde].

Translit — computer-mediated digraphia on the Runet” i Digital Russia, (red.) Michael S. Gorham, Ingunn Lunde og Martin Paulsen, Routledge.

Testing and Contesting Russian Twitter”, i Digital Russia, (red.) Michael S. Gorham, Ingunn Lunde og Martin Paulsen, Routledge [med Vera Zvereva].

2013. “#Holodomor — Twitter and public discourse in Ukraine” i Memory, Conflict and New Media: Web wars in Post-Socialist States, (red.) E. Rutten, J. Fedor & V. Zvereva, Routledge, s. 82–97.

The Latin alphabet in Sorokin’s works,” i Vladimir Sorokin’s Languages (Slavica Bergensia 11), (red.) T. Roesen & D. Uffelmann, s. 194–208.

Forord,” i En pønkebønn for frihet, av Pussy Riot. Oslo: Flamme forlag [med Trine Krigsvoll Haagensen].

2012. “Translit i latinitsa v Bajnete,” i Novae slova w Belarusistytsy. Movaznawstva: Materyialy V mizhnarodnaha kanhresa belarusistaw (Belarusika albaruthenica 32), (red.) S.M. Zaprudski & H.A. Tsykhun, Minsk: Chetyre chetverti, s. 272­–279.

Ny russisk rettskriving?,” Communicare, 2/2012, s 44–45.

Network Riot,” Prosa 5, s. 64-69.

2011. “Digital Determinism: the Cyrillic alphabet in the age of new technology,” Russian Language Journal 61, s. 119–141.

2010. “Rekviem for Sovjetunionen” i Gravøl over sovjetlitteraturen & Livet med en idiot, Oslo: Cappelen Damm, s. 7–23.

2009. “Norm Negotiation in Russian Literary Criticism,” i From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture (Slavica Bergensia 9), (red.) I. Lunde & M. Paulsen, s. 34–48.

Introduction,” i From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture (Slavica Bergensia 9), (red.) I. Lunde & M. Paulsen, s. 9–17 [med Ingunn Lunde].

2008. “Literary Critics in a New Era,” Studies in East European Thought 3, s. 251–260.

Jurij Andruchovyč og det postsovjetiske ukrainske språket,” i Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, eds. I. Lunde and S. Witt, Oslo: Spartacus, s. 201–14.

Forord: Hviterussernes krig,” i Sotnikaw, Oslo: Solum, s. 5–7.

Russerne kommer! Russisk samtidslitteratur i Skandinavia,” Vagant 4, s. 56–57.

2006. “Criticizing Pelevin’s Language: The Language Question in the Reception of Viktor Pelevin’s Novel Generation ‘P’,” in Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) (red.) I. Lunde & T. Roesen, Bergen, s. 143–

Forord: Om russisk litteratur i Norge,” NORDAHL & eftf. 1&2, (red.) M. Paulsen & T.M. Blatt, Oslo, s. 3–11.

2005. “DREP PRESIDENTEN! Slavamir Adamovitsj som litterær og politisk opprører,” i Den nye vodkaen: Seks artikler om russisk, ukrainsk og hviterussisk samtidslitteratur, (red.) B.L. Mohr & M. Paulsen, Oslo: ”Russiskantologi”, s. 111–125.

Lukasjenkas verden,” Nordisk Østforum 1, s. 23–36.

2004. “Å reise østover,” Nordahl & eftf. 2, s. 17–25.

Anmeldelser

2023. Babyn Yar: Ukrainian Poets Respond. Edited by Ostap Kin. Translated by John Hennessy and Ostap Kin. Introduction by Ostap Kin (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2023). 269 pp., ill. Bibliography. Index of Titles and First Lines. ISBN: 978-0-674-27169-2 i Ab Imperio 4.

2022. Geir Flikke, 2020, Russlands rebeller: Protest og reaksjon i Putins Russland (2011–2020), Oslo: CappelenDamm Akademisk i Scando-Slavica 2.

2022. Ida Börjel & Mikael Nydahl (red.), 2021, Ett år i Belarus: Røster inifrån en folkresning, Stockholm: Atlas i Nordisk Østforum 36.

2015. Laura Lyytikäinen, 2014, Performing Political Opposition in Russia: the case of the youth movement Oborona, Helsinki: Department of Social Research at the University of Helsinki i Nordisk Østforum 1.

2013. Jørgen Holten Jørgensen & Geir Hønneland, 2013, Russisk politikk, Bergen: Fagbokforlaget i Prosa 5/6, s. 50–51.

Ulrik Franke & Carolina Vendil Pallin, 2012, Russian Politics and the Internet in 2012, Stockholm: FOI i Nordisk Østforum 4, s. 422–425.

Zina Gimpelevich, 2011, Vasil’ Bykov: knigi i sud’ba, Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie i Canadian Slavonic Papers, s. 512.

2011. Gerard Goggin & Mark McLelland (red.), 2009, Internationalizing Internet Studies: Beyond Anglophone Paradigms, New York: Routledge and Daya Thussu ed., 2009, Internationalizing Media Studies, London: Routledge, Digital Icons 5, http://www.digitalicons.org/issue05/book-reviews/ [dobbelanmeldelse].

2007. Janusz Korek (red.), 2007, From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective, Huddinge: Södertörn Academic Studies, Nordisk Østforum 3, s. 374–376.

2003. Aage S. Borchgrevink, 2003, Eurostories: Reiser i Øst-Europa, Oslo: Gyldendal, Nordisk Østforum 4, s. 570–572.

Fagfellevurderinger

2022. Artikkel for Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

2014. Artikkel for Digital Icons.

2013. Temanummer med fem artikler for Russian Review

         Artikkel for Journal of Computer-Mediated Communication.

2010. Artikkel for Estudios de Sociolingüística.

         Artikkel for Bergen Language and Linguistics Studies.

         Artikkel for Multilingual & Multicultural Development.

Oversettelser

2022. Min lengste reise av Oksana Zabuzjko, Oslo: Kagge forlag. [oversettelse fra ukrainsk til norsk]

2013. “Artikkel 6.21,” Fett 4.

         “Unge russisk homofile,” Fett 4.

2013. En pønkebønn for frihet, av Pussy Riot. Oslo: Flamme forlag [oversettelse fra russisk til norsk].

2010. Gravøl over sovjetlitteraturen & Livet med en idiot, av Viktor Jerofejev. Oslo: Cappelen Damm [oversettelse fra russisk til norsk].

2008.  Sotnikaw, av Vasil Bykaw. Oslo: Solum [oversettelse fra hviterussisk til norsk].

2007. “Aleksandr Skidan,” by Dmitrij Golynko, in Audiatur: Katalog for ny poesi 2007, eds. A. Lindholm og P.B. Andersen, Bergen: Audiatur, s. 805–808 [oversettelse fra russisk til norsk].

Diverse

Siden 2011. Store Norske Leksikon, fagansvarlig for Belarus' og Ukrainas litteratur.

2023. "Kronikk: Den ukrainske frigjeringskrigen," Bergens Tidende, 24. februar.

2022. "Debattinnlegg [med Ingunn Lunde]: Språksituasjonen i Ukraina er sentral i konflikten," Bergens Tidende 26. mars.

2015. "Kronikk: Krigsprofitøren i Minsk," Bergens Tidende, 11. oktober.

2015. "Kulturkommentar: Kontroversiell prisvinner," Bergens Tidende, 11. oktober.

2015. “Replikk: Putins ideologer,” Vagant 2.

2015. “Kronikk: Ukrainas skjebnetime,” Nrk Ytring, 8. februar.

2014. “Kronikk: Omkampene om Ukraina,” Aftenposten.no, 28. februar [med Geir Flikke].

“Debattinnlegg: God og dårlig midlertidighet,” På Høyden, 25. april.

2013. “Enquete: “Svetlana Aleksijevitsj,” Vagant 4.

“Kronikk: Menneskerettighetene gjelder også i Gulfen,” Bergens Tidende, 29. september.

"Bokessay: Hvorfor slåss ukrainske parlamentarikere?,” Morgenbladet, 26. juli.

“Kulturkommentar: ‘Jag Putin vekk!’,” Bergens Tidende, 18. juni.

2012. “Kronikk: Men pønken var ikke død,” Bergens Tidende, 4. august.

“Bokanmeldelse: Russland versus Vesten,” Klassekampen, 17. mars.

2011. “Bokanmeldelse: Trestjerners russisk poesi," Klassekampen, 11. juni.

“Debattinnlegg: Enhetlig Russland,” Bergens Tidende, 29. november.

2010. “Kronikk: Sensur i det skjulte,” Dagens Næringsliv, 18. desember.

“Leserbrev: Russisk rasisme,” Dagsavisen, 17. april, s. 4.

“Leserbrev: Unyansert om Ukraina,” Adresseavisen, 15. februar, s. 29.

2009. “Bokanmeldelse: Annerledeslandet,” Klassekampen, 7. november, s. 8.

“Filmanmeldelse: Årets stiligste film,” Sentralposten 4, s. 16.

“Filmanmeldelse: Patetisk patriotisme,” Sentralposten 3, s. 16.

“Nettartikkel: Rafto laureate Grushevoy supports Belarusian youth,”                            Rafto.no, URL: http://www.rafto.no/?page=55&news=168.

2008. “Filmanmeldelse: Backgammon på albansk,” Sentralposten 4, s. 14.

“Filmanmeldelse: Det russiske nittitallet,” Sentralposten 3, s. 14.

“Bokanmeldelse: Nittitallet er over,” Morgenbladet, 27. juni, s. 37.

“Kronikk: Suksess i Minsk,” Trønder-Avisa 4. juni. [med A. Kaspersen, A. Opland og J.A. Vesterhus].

2006. “Kronikk: I Lukasjenkas vold,” Bergens Tidende 18. mars.

2005. “Kronikk: Russisk diktning etter kommunismen,” Aftenposten 11. juni [med Bernhard L. Mohr].

2004. “Kronikk: Direkte diktatur,” Klassekampen 20. september.

2003. “Kronikk: Narvezhskae dvukhmowe,” Novy chas 1.

2001. “Kronikk: Diktaturets siste utpost,” Dagbladet 4. september.

Prosjekter

The Future of Russian, (Frihum, NFR 2009–2012), medlem av kjernegruppa.

Landslide of the Norm, (Frihum, NFR 2005–2008), medlem av kjernegruppa.

Web Wars, (HERA-funded, 2010-2013), prosjektpartner.

Kompetanse

Eg avla phd-graden i russisk ved UiB i 2009. I åra frå 2009 til og med 2016 jobba eg som undervisar, forskar og adminstrator på UiB. Forskinga mi var særleg vore knytta til utviklinga i Russland, Ukraina og Belarus etter at Sovjetunionen braut saman.

I perioden 2017-2022 jobba eg som seniorrådgivar i analyseavdelinga til SiU / Diku / HK-dir. Her jobba eg mykje med analyse og evaluering av internasjonalt utdanningssamarbeid og høgare yrkesfagleg utdanning.

Frå våren 2022 har eg vore instituttleiar for IF.