Oddbjørn Straume

Stilling

Professor

Tilhørighet

Klinisk institutt 2

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Brev til redaktøren
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Sammendrag/abstract
Faglig kapittel
Lærebok
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Short communication

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin