Oddbjørn Straume

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Lærebok
Faglig kapittel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Short communication

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin