Oddrun Anita Gudbrandsen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Prosjekter

For informasjon om prosjektene ved Proteingruppa, se vår hjemmeside:

 

https://www.uib.no/proteingruppa

 

Undervisning

NUTR115: Ernæringsbiokjemi (emneansvarlig)

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Rapport
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Fagartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Sammendrag/abstract
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin