Ole Jacob Torkildsen Møllerløkken

Stilling

Førsteamanuensis, Fagområdeleder

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Norsk arbeidsliv og helse

Yrkesmessig eksponering for elektromagnetiske felt 

Håndtering av støyproblematikk i arbeidslivet i forhold til helse og oppfølging

Luftforurensning og helseutfordringer i bymiljø

Maritim Medisin og forskning knyttet til det maritime miljø

Formidling

Medlem av redaksjonskomiteen til Ramazzini (Tidsskrift for Norsk arbeidsmedisinsk forening)

Vara-tillitsvalgt for Norsk arbeidsmedisinsk forening, Hordaland

Leder av ARV-konferanse komiteen

Leder av Landskonferansen for BHT

Medlem i Rådet for Arbeidstilsynet Vestlandet

Medlem av Råd for Arbeidsmedisin

 

Undervisning

Semesterstyreleder 10. semester Medisin, UiB

Medlem av Programutvalget for medisin, UiB

Medlem av akademisk søyle ved Medisin, UiB

Medlem av undervisningsgruppe i samfunnsmedisin

Fagansvarlig for arbeidsmedisin på MOF, UiB

Fagansvarlig for miljømedisin på MOF, UiB

Redaktør for E-læringsressurs i Arbeids- og miljømedisin

Medlem av MOOC "Occupational health in developing countries"

Medansvarlig for elektivt kurs i "Maritim Medisin", "Fordypning i allergologi", "Høyde og dykkemedisin" og "Arbeidsmedisin i utviklingsland"

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Fagartikkel
Kronikk
Faglig kapittel
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Lærebok
Doktorgradsavhandling
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Mageroy N, Mollerlokken OJ, Riise T, Koefoed V, Moen BE. A higher risk of congenital anomalies in the offspring of personnel who served aboard a Norwegian missile torpedo boat. Occ Environ Med 2006;63:92-7

Mollerlokken OJ, Moen BE. Electrical fields onboard two minor navy vessels. Maritime medicine 2007;1:60-70.

Møllerløkken OJ, Moen BE, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2007;14(4):12-13.

Johnsen KH, Welle-Nielsen L, Skau CF, Møllerløkken OJ, Erikstein BS. Når oppgaven er smittefare. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2008; 15(1):4-5.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Is fertility reduced among men exposed to radiofrequency fields in the Norwegian Navy? Bioelectromagnetics 2008;29:345-352.

 

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger MTB KNM Terne. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Møllerløkken OJ, Moen BE. Elektromagnetiske feltmålinger U-Båt KNM Utvær. Seksjon for arbeidsmedisin 2004. 

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger i brassband. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Møllerløkken OJ, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O, Moen BE. Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidslivet. Seksjon for arbeidsmedisin 2006.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret - en delrapport i prosjekt HMS Sjø. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Moen BE, Møllerløkken OJ, Riise T. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret. Seksjon for arbeidsmedisin 2004.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Kirkeleit J, Moen BE. Forståelse av sykefravær - erfaringer fra de det angår mest. Seksjon for arbeidsmedisin 2008.

Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Moen BE. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Seksjon for arbeidsmedisin 2007.

 

Prosjekter

Elektromagnetiske felt og forplantning 2010-

Fertilitet blant ansatte utsatt for elektromagnetisk stråling. 2006-2008

Hearing Conservation Methodology Offshore 2006 - 2008

HMS Sjø. 2001 - 2008

Forståelse av sykefravær 2007

Utstøting fra arbeidslivet 2007

Eksponering for statiske magnetfelt hos radiografer 2014 -

Eksponering for pulsete magnetfelt hos operatører ved TMS behandling i psykiatrien 2013 -

Next Step, støyforskning 2013 -

Støy og helse i marinen 2013 -

Elektroniske hjelpemidler i undervisningen 2011 -

E-bøker i arbeidsmedisin og maritim medisin 2011 -

Kompetanse

Ph.D. ved UIB (2009 - 2013)

Cand. med ved UIB (2001 - 2008)

Forskerlinjeutdannet (2003 - 2007) - elektromagnetiske felt og forplantning

Offiser i den Norske hæren (Befalsskolen for Kavaleriet 1999 - 2001)