Pawel Burkhardt

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Michael Sars-senteret

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Brev til redaktøren
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin