Ramune Midttveit

Stilling

Seniorrådgiver , Fagleder eksternfinansiering

Tilhørighet

Det medisinske fakultet, fak.adm. Det medisinske fakultet

Arbeid
  • Eksternt finansiert forskning / prosjektutvikling
  • Generell informasjon om finansieringsmuligheter (nasjonale, internasjonale), spesielt om EUs forskningsprogram Horisont Europa
  • Bistand til å starte og utarbeide prosjektforslag
  • Veiledning i å skrive forslag med vekt på effekt
  • Støtte til formaliteter rundt søknader (online systemer, budsjett, støttebrev) Målgruppe: gruppeledere, forskere, postdoktorer