Randi Gressgård

Stilling

Professor

Tilhørighet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskergrupper

Forskning

Randi Gressgård er professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og tilknyttet forskningsenheten Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner (IMER), Universitetet i Bergen. Hun har en tverrfaglig vitenskapelig produksjon innenfor feltene kjønn og seksualitet, migrasjon og mangfold, samt urban styrings- og sikkerhetspolitikk.

Tematisk befinner mange av publikasjonene seg i minoritetsforskningsfeltet, med spørsmål knyttet til multikulturalisme, postkolonialisme, demokrati, nasjonalisme, rasisme og øst-vest geopolitikk. Arbeidene innenfor kjønns- og seksualitetsforskning kan grovt deles inn i to underkategorier: feministisk teori og forskjellsproblematikk; og kjønns- og seksualitetsmangfold. Arbeidene innenfor urban styrings- og sikkerhetspolitikk kretser rundt resiliens-tenkning i forebygging av kriminalitet og radikalisering i Sverige.

Boken Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts (2010/2012) ble valgt ut til debatt i bokforumet til tidsskriftet Dialogues in Human Geography i 2012: https://journals.sagepub.com/toc/dhg/2/2. Et tiår senere er den utgangspunkt for essayet "Dialogue in a polarized world - Is there a way out?" i antologien Hans-Herbert Kögler's Critical Hermeneutics (2022), med respons fra H-H. Kögler: https://www.bloomsbury.com/uk/hansherbert-k%C3%B6glers-critical-hermeneutics-9781350228634/

 

 

Formidling

2024

Presentasjon og deltakelse i paneldiskusjon: Microagressions in academic institutions. Annual NORNDiP Conference 2024 (NORdic Network for Diversity in Physics). 07-08.05.24

Panelist i Sosiologisalongens arrangement Andrew Tate i et samfunnsperspektiv. 12.04.24

Rundebordsdiskusjon med ph.d.-studenter under ph.d.-kurset Gendered Autocratization etter sesjonen "Gendered Authocratization: A Possible Research Agenda". 21.03.24

Panelist i Fagutvalget for kjønnsstudiers arrangement under Fagkritisk dag 2024: Å være kvinne i akademia. 07.03.24

2023

Debattinnlegg med UiB-kolleger: Skeivt kulturår 2022 - UiB ser tilbake og framover! Khrono, 19.01.23

2022

2021

2020

Publikasjoner

Monographs, edited volumes and special issues

"Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality". Special issue (co-edited with Pawel Lewicki and Rafał Smoczynski) of Intersections: East European Journal of Society and Politics 6(3) 2020. https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/24

"Planning for pluralism in Nordic cities". Special issue (co-edited with Tina G. Jensen) of Nordic Journal of Migration Research 6(1) 2016. https://journal-njmr.org/24/volume/6/issue/1/

Multicultural Dialogue: Dilemmas, Paradoxes, Conflicts. Oxford and New York: Berghahn Books, 2010 (paperback 2012) (192 pages). http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=gressgardmulticultural

Kjønnsteori (Gender Theory) (co-authored and -edited with E. Mortensen, C. Egeland, C. Holst, K. Jegerstedt, S. Rosland and K. Sampson). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008 (349 pages). http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori 

Fra identitet til forskjell (From Identity to Difference). Oslo: Scandinavian Academic Press / Spartacus, 2005 (215 pages). http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=309

Dilemmaet mellom likeverdighet og særegenhet som ramme for flerkulturell dialog (The Dilemma between Equal Dignity and Distinctiveness as Constitutive Framework for Multicultural Dialogue). Doctoral dissertation in sociology, University of Bergen, 2003 (245 pages).

Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre (The Devil Joins the Convent: Eleven Texts on the Other) (co-editor with Siri Meyer). Oslo: Spartacus, 2002 (287 pages). http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=185

Det sosiale bymiljøet som visuelt felt: Et grunnlagsteoretisk fokus på forholdet mellom språk, estetikk, moral og sosiabilitet. MPhil thesis in sociology. University of Bergen, 1997 (193 pages).

Journal articles and book chapters

"Shifting notions of vulnerability and learning in Swedish prevention policy" (co-authored with Vanja Lozic). In Heath-Kelly, C. & B. Gruber (eds.): Vulnerability: Governing the Social through Security Politics. Manchester University Press, 2023: 21–40. https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526169372/

"Interseksjonalitet og ignoranse: Fra synliggjøring til avkolonialisering" (Intersectionality and ignorance: From visability to decolonialization). In Døving, C.A. (ed.): Rasisme: Fenomenet, forskningen, erfaringene. Oslo: Universitetsforlaget, 2022: 121–138 . https://www.universitetsforlaget.no/rasisme

"Dialogue in a polarized world - Is there a way out?". In: L'ubomír, D. and C.M. Mertel (eds.): Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics. London: Bloomsbury, 2022: 231–248.  https://www.bloomsbury.com/uk/hansherbert-k%C3%B6glers-critical-hermeneutics-9781350228634/

"Nobel Polish sexuality and the corrupted European body" (co-authored with Rafał Smoczynski). Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 13-32. https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/656

"Europeanization as civilizational transition from East to West: The diffusion of sexual modernity and racial displacement in Ukraine" (co-authored with Nadzeya Husakouskaya). Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 74-96. https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/634

"The shifting status of failure and possibility: Resilience and the 'shift' in partnership-organized prevention in Sweden" (co-authored with Vanja Lozic). Politics 40(3) 2020: 332-347. https://doi.org/10.1177/0263395719880707

"The racialized death-politics of urban resilience governance". Social Identities (special issue on "racial urbanities", eds. Manuela Boatca, Karim Murji and Giovanni Picker) 25(1) 2019: 11–25. https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

"Welfare policing and the safety-security nexus in urban governance: The expanded cohesion agenda in Malmö". Nordic Journal of Migration Research 6(1) 2016: 9-17. https://www.degruyter.com/view/j/njmr.2016.6.issue-1/njmr-2016-0003/njmr-2016-0003.xml?format=INT Republished in Ålund, A., Schierup C-U. and Neergaard, A. (eds.): Reimagining the Nation: Essays on Twenty-First-Century Sweden. Frankfurt: Peter Lang, 2017.

"Planning for pluralism in Nordic cities: Key terms and themes" (co-authored with Tina G. Jensen). Nordic Journal of Migration Research 6(1) 2016: 1-8. https://www.degruyter.com/view/j/njmr.2016.6.issue-1/njmr-2016-0005/njmr-2016-0005.xml

"The power of (re)attachment in urban strategy: Interrogating the framing of social sustainability in Malmö". Environment and Planning A 47(1) 2015: 108-120. http://www.envplan.com/abstract.cgi?id=a130167p

"The instrumentalization of urban sexual diversity in a civilizational frame of tolerance and cosmopolitanism". In Dhawan, N., A. Engel, C. Holzhey and V. Woltersdorff (eds): Global Justice and Desire: Queering Economy. London & NY: Routledge, 2015: 99-114. https://www.routledge.com/products/9780415712255

"The whole city or the city as a whole? Questioning the conceptual assumptions of social sustainability in urban governance". In Righard, E., Salonen, T. and Johansson, M. (eds): Social Transformations of Scandinavian Cities: Nordic Perspectives on Urban Marginalization and Social Sustainability. Nordic Academic Press, 2015: 199-216. http://www.nordicacademicpress.com/bok/social-transformations-in-scandinavian-cities/

"Citoyens intolérable: tolérance, Islam et homosexualitté" (co-authored with Christine Jacobsen, trans. G. Kleppen and L-M Besançon). Nordiques No 28 2014: 41-49.

"Å stange hodet i veggen: Mikroaggresjon i akademia" (Banging your head against the wall: Microaggression in academic institutional life). Nytt Norsk Tidsskrift 31(1) 2014: 17–29. https://www.idunn.no/file/pdf/65355243/aa_stange_hodet_i_veggen_mikroaggresjoniakademia.pdf

"Spenninger i klasserommet: Mikroaggresjon som pedagogisk utfordring" (Hot moments in the classroom: Microaggression as pedagogical challenge) (co-authored with Yael Harlap). Uniped 37(3) 2014: 23-33. http://www.unipedtidsskrift.net/index.php/uniped/article/view/23779

"Asexuality: From pathology to identity and beyond". Psychology & Sexuality (special issue on asexuality) 2(2) 2013: 179–192. http://www.tandfonline.com/toc/rpse20/4/2. Republished in Carrigan, M., K. Gupta and T.G. Morrison (eds): Asexuality and Sexual Normativity: An Anthology. London: Routledge, 2014. http://www.psypress.com/books/details/9780415731324/. Republished and translated: "Assexualidade: da patalogia á identitade e além" (trans. P.V. Bezerra). In Bezerra, Paulo Victor (ed.): Assexualidade: subjetividades emergentes no século XXI. Londrina: Eduel, 2019: 77-94. https://www.eduel.com.br/?product=assexualidade-subjetividades-emergentes-no-seculo-xxi

"Aseksialitet: Central udfordring fra periferien av seksualiteten" (trans. Philip Danstrup) (Asexuality: Central challenge from the sexuality's periphery). KULTURO 20(37) 2014: 60-65. https://uib.academia.edu/RandiGressg%C3%A5rd

"Author response". In Dialogues in Human Geography (Book review forum: Multicultural Dialogue debated by Marco Antonsich, Sophie Bond, Nancy Ettlinger and Helen Wilson) 2(2) 2012: 227–231. http://dhg.sagepub.com/search/results?fulltext=Gressg%C3%A5rd&submit=yes&journal_set=spdhg&src=selected&andorexactfulltext=and&x=0&y=0

"Revisiting contingency, hegemony and universality". In Castro Varela, Maria do Mar, Nikita Dhawan og Antke Engel (eds): Hegemony and Heteronormativity: Revisiting ’the Political’ in Queer Politics. Farnham: Ashgate 2011: 25–41. https://www.routledge.com/Hegemony-and-Heteronormativity-Revisiting-The-Political-in-Queer-Politics/Varela-Dhawan/p/book/9781138270411

"When trans translates into tolerance – or was it monstrous?". Sexualities: Studies in Culture and Society 13(5) 2010: 539–561. http://sexualities.sagepub.com/content/13/5/539

"Omsorgen for 'andre': Interseksjonalitet, forskjell og ansvarlighet" (The care for 'others': Intersectionality, difference and accountability) (co-authored with Cathrine Egeland). Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 32(4) 2008: 40-58. http://kilden.forskningsradet.no/publikasjon/vis.html?tid=57428

"Mind the gap: Intersectionality, complexity and 'the event'". Theory and Science 10(1) 2008. http://theoryandscience.icaap.org/content/vol10.1/Gressgard.html

"Krevende toleranse: Islam og homoseksualitet" (Demanding tolerance: Islam and homosexuality) (co-authored with Christine Jacobsen). Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 32(2) 2008: 22–39. http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=53711

"The will to empower: Managing the complexity of the Others" (co-authored with Cathrine Egeland). Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 15(4) 2007: 207–219. http://www.informaworld.com/smpp/19646089-3837625/content~db=all~content=a787303764. Republished and translated: "The Will to Empower: Die Komplexität der ‘Anderen’ Managen" (co-authored with Cathrine Egeland) (trans. Jana Lepczyk & Katja Scjatte), in Castro Varela, M. and N. Dhawan (eds): Soziale (Un)Gerechtigkeit: Kritische Perspektiven auf Diversity, Intersektionalität und Antidiskriminierung. Berlin: LIT, 2011: 99–117. http://www.lit-verlag.de/isbn/3-8258-1192-1

"Det beste fra to kulturer: Frihet og fellesskap" (The best of two worlds: Freedom and community). In Fuglerud, Øivind and Thomas Hylland Eriksen (eds): Grenser for kultur. Perspektiver på minoritetsforskning (Cultural limits: Perspectives on minority research). Oslo: Pax, 2007: 80–110. http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&ID2=Vis&counter=1572

"Anerkjennelse: Hvilke forskjeller er relevante?" (Recognition: What differences matter?). Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(1) 2007: 10–26.

"The veiled Muslim, the anorexic and the transsexual: What do they have in common?". European Journal of Women’s Studies 13(4) 2006: 325–341. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1350506806068651

"Beyond Man: In defence of multiple identities" (co-authored with Christine Jacobsen). In Sicakkan, Hakan and Yngve G. Lithman (eds): What Happens when Society is Diverse? Multidimentional Identities. Lewiston, Queenston and Lampeter: The Edwin Mellem Press, 2006: 53–74.

"Muslimer med slør, anorektikere og transseksuelle: Hva har de til felles?". Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 29(1) 2005: 21–34. http://kilden.forskningsradet.no/c35640/artikkel/vis.html?tid=36649

"Opprør med stil. Forholdet mellom identitet, estetikk og subkulturell motstand" (Revolt with style. The relationship between identity, aesthetics and subcultural resistance). Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning(Norwegian Journal of Migration Research) 4(1) 2005: 13–20.

"Hva mener regjeringen med flerkulturelt mangfold?" (What does the Government mean by multicultural diversity?). Nytt norsk tidsskrift (New Norwegian Journal) 22(1) 2005: 72–79. http://www.idunn.no/ts/nnt/2005/01/sideblikk_hva_mener_regjeringen_med_flerkulturelt_mangfold

"Den rettferdige rasismen" (The just racism). Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 5(2) 2004: 140–146.

"Questions of gender in a multicultural society" (co-author with Christine Jacobsen). Nordic Journal of Women’s Studies (NORA) 11(2) 2003: 69–77. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a713800883

"En kvinne er ikke bare en kvinne. Kjønnsproblematikk i et flerkulturelt samfunn" (A woman is not merely a woman. Questions of gender in a multicultural society) (co-authored with Christine Jacobsen). In Holst, Cathrine (ed): Kjønnsrettferdighet: Utfordringer for feministisk politikk (Gender Justice: Challenges in Feminist Politics). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2002: 189–230. http://kjonn.maktutredningen.no/publikasjoner/326

"Lyotard og Bourdieu: Ontologisering av henholdsvis 'striden' og 'tvisten'" (Lyotard and Bourdieu: Ontologization of the 'differend' and the 'litigation' respectively). Sosiologisk tidsskrift (Journal of Sociology) 10(4) 2002: 283-307. http://www.idunn.no/ts/st/2002/04/lyotard_og_bourdieu_ontologisering_av_henholdsvis_striden_og_tvisten

"Fanden går i kloster" (The devil joins the convent) (co-authored with Siri Meyer). In Gressgård, Randi and Siri Meyer (eds.): Fanden går i kloster. Elleve tekster om det andre (The Devil Joins the Convent. Eleven Texts about the Other). Oslo: Spartacus, 2002: 7–12. http://www.spartacus.no/index.php?ID=Bok&counter=185 

"Modernitetens konsekvenser". In Frode Molven (red.): Talemøte: Samtalar i norsk tid. Oslo: Det Norske Samlaget, 1998: 150–158.

"Moral og estetikk i bymiljøet – om forholdet mellom nærhet og distanse i moralsk opptreden". In Ann Nilsen (red.): Miljøsosiologi: Samfunn, miljø og natur. Oslo: Pax, 1997: 54–72.

"Den sosiale strukturen kommer til syne i språket". Sosiologisk Årbok 1(2) 1996: 153–183.

Book reviews/review essays and text book contributions

"Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet" (Political correctness, identity politics and freedom of speech). Book essay. Tidsskrift for samfunnsforskning 60(1) 2019: 91–95. https://www.idunn.no/file/pdf/67107745/politisk_korrekthet_identitetspolitikk_og_ytringsfrihet_.pdf

"Ekstrem forvandling: Fra inkludering til brutal utstøting i samfunnsliv og økonomi" (Extreme transformation: From inclusion to brutal expulsion in social and economic life). Book review of Saskia Sassen: Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 34(2–3) 2016: 236–243.

"Interseksjonalitet" (Intersectionality). Tidsskrift for kjønnsforskning (Journal of Gender Research) 37(1) 2013: 64–67 http://kilden.forskningsradet.no/c17264/artikkel/vis.html?tid=83978

"Sterk mur, svak suverenitet" (Solid wall, weak sovereignty). Book review of Wendy Brown: Walled States, Waning Sovereignty. Agora: Journal for metafysisk spekulasjon 29(2–3) 2011: 338–348. http://www.idunn.no/ts/agora/2011/02-03/sterk_mur_svak_suverenitet

"Tid for kritikk" (Time for critique). Book review of Wendy Brown: Edgework: Critical Essays on Knowledge and Politics. Kvinder, Køn & Forskning (Women, Gender & Research) 18(2) 2009: 74–75.

"Feminist Theorizes the Political: The Political Philosophy of Wendy Brown". Review essay. Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA) 16(4) 2008: 257–263. http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a906422005

"Iris Marion Young". In Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 152–167. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Wendy Brown". In Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 161–167. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Henrietta L. Moore". In Mortensen et al. (eds): Kjønnsteori (Gender Theory). Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 224–230. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Humanistiske-fag/Historie/Kjoennsteori

"Henrietta L. Moore: Feministisk antropologi gjennom to tiår" (H. L. Mooore: Feminist anthropology over two decades). Review essay. Norsk antropologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Anthropology) 18(2) 2007: 162–171. http://www.idunn.no/ts/nat/2007/02/henrietta_l_moore_feministisk_antropologi_gjennom_to_tiar

"Etnisk mangfold i skolen" (Ethnic diversity in school) (co-author with Sissel Lilletvedt). Book review of Joron Pihl: Etnisk mangfold i skolen: Det sakkyndige blikket. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Research) 6(2) 2005: 71–75.

"Sammensatt (om) identitet" (Complex identity). Book review of Thomas Hylland Eriksen: Røtter og føtter: Identitet i en omskiftelig tid. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning (Norwegian Journal of Migration Resarch) 5(2) 2004: 147–150.

Prosjekter

Sikring av framtiden: Resiliente byer og migrasjon

Prosjektet er i samarbeid med Anders Rubing, SKOK, og Bjørn Enge Bertelsen, Institutt for sosialantropologi, UiB. Det er finansiert av satsningsområdet "Globale samfunnsutfordringer": https://www.uib.no/samfunnsutfordringer

I det som sies å være en stadig mer kompleks og usikker verden, ser vi krav om resiliensstrategier på flere områder. For eksempel heter det i FNs rapport om global bærekraft, Resilient People, Resilient Planet, at resiliens er et svar på komplekse problemer i en kompleks verden, der en antar at framtiden er uforutsigbar og usikker.

Den usikre framtiden får innvirkning på nåtiden ved å sette rammer for hvordan globale sikkerhetsutfordringer diskuteres. I urban sikkerhetspolitikk innebærer dreiningen mot resiliens at forebygging i mindre grad sikter mot avverging av kjente trusler, og mer mot tilpasning til uforutsigbare og iboende farer. Det viser seg blant annet i koplingen mellom migrasjon og klimaendringer.

Prosjektet gir innsikt i hvordan resiliens-orienterte sikkerhetsteknologier er med på å forme globale utfordringer. Det empiriske søkelyset er på transnasjonale møteplasser eller nettverk der sikkerhetsutfordringer sirkulerer. Prosjektet er spesielt opptatt av hvordan utbredelsen av nye sikkerhetsteknologier skaper mer subtile former for kjønnsbasert ekskludering og rasisme, og nye utfordringer knyttet til ignoranse.

 

Egalitarian Futures forskergruppe

Vårt utgangspunkt er ideen om at fremtiden - orienteringen mot en tid som skal komme - er grunnleggende for å forstå det globale samfunnet i samtiden. Vi ser en spesiell orientering mot fremtiden som utvikler seg i forhold til økologiske kriser, økonomisk usikkerhet, deprivasjon og bortskaffelse, håndtering av mat, energi og rikdom, og følgelig massive mobiliseringer rundt religion, frihet og nye teknologier.

Les mer om FUTURES her: https://www.uib.no/en/egalitarianism