Randi Julie Tangvik

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagartikkel
Faglig foredrag
Poster
Leserinnlegg
Mastergradsoppgave
Kronikk
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Faglig kapittel
Short communication

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin