Randi Rolvsjord

Stilling

Instituttleder , Griegakademiet - Insitutt for musikk

Tilhørighet

Griegakademiet – Institutt for musikk

Forskning

I mitt forskningsarbeid innen musikkterapi er jeg er opptatt av brukerperspektiv, relasjoner og kontekst. Jeg arbeider med ulike kritiske perspektiv som for eksempel empowerment filosofi, recovery og feministisk teori. I min forskning anvender jeg primært kvalitative forskningsmetoder. Som forsker har jeg spesielt engasjert meg i forhold til musikkterapi i psykisk helsearbeid.

Undervisning

Jeg har blant annet undervist i musikkterapiteori, kvalitativ forskningsmetodologi, oppgaveseminarer, musikkterapi i psykisk helsearbeid, musikkterapeutiske rollespill og profesjonskunnskap.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Digitale læremidler
Rapport
Fagartikkel
Vitenskapelig monografi
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Poster
Populærvitenskapelig foredrag
Lærebok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin