Rannveig Øvrevik Skoglund

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Undervisning

Jeg underviser først og fremst på kursene:

GEO100 - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar

GEO111 - Landformdannande Prosessar (emneansvar)

GEO212 - Terrestriske klima- og miljøendringar

GEO217 - Hydrologi, grunnvann og geofarer (emneansvar)

 

Jeg veileder master- og ph.d.-studenter i oppgaver knyttet til mine forskningsinteresser.

Tidligere masterprosjekt ved Institutt for geografi som jeg har vært hovedveileder for:

 • Håkon Tufteland. 2018. Rekonstruksjon av holosen flomhistorie i Vossovassdraget - Innsjøsedimenter som arkiv for fortidens flommer
 • Line Haukanes. 2018. Risiko- og sårbarheitsanalyse av eit reservevassverk på Bømoen, Voss
 • Berit Soldal. 2018. Grunnvannsundersøkelser av fjellpartiet Joasete-Høgsete, Flåm, Aurland kommune
 • Joakim Haukedal. 2017. Setningsutvikling i Bergen sentrum: Urbanhydrogeologi, inSAR, setning og kulturlag. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Sven Meling. 2016. Ei undersøking av vassregimet i Solskinstjørn i Osa, Hardanger, perioden oktober 2012 - oktober 2013. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Guri Finne Sognnæs. 2016. Risiko- og sårbarheitsanalyse av ein grunnvassførekomst i Myrkdalen, Voss. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Alexander Gulbrandsøy Stadheim. 2016. Kartlegging av karstgrotter og overflatekarst ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Ingrid Lycke Austbø. 2015. Kartlegging av grunnvann og grunnvannstilførsel i et typisk dalføre på Vestlandet, Simadal i Eidfjord kommune. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.
 • Kjetil Omarstrand. 2015. Interaksjonen mellom elver og grunnvann i Osa, Ulvik. Inst. for geografi, UiB. Hovedveileder.

 

Jeg har i tillegg vært med veileder på en rekke masterprosjekter:

 • Ida Marie Gabrielsen. 2018. Mineraldannende prosesser, biosignaturer og finkornede sedimenter i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Marie Elisabeth Heggstad. 2018. Speleogenetiske prosesser i grotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hildegunn Grindheim. 2018. Antropogen påvirkning og bæreevne i turistgrotter: Grønligrotta, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB.
 • Hege Kilhavn. 2017. Kartlegging og analyser av finkornede sedimenter og mineraler i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Severin Lølkes. 2017. Kartlegging og paleostrømanalyse i karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Einar Taule Øyehaug. 2016. Grottekartlegging og strukturgeologisk påvirkning på grottedannelse sør for Reingardslivatnen, Rana. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Jonas Fiskum Pedersen. 2014. Gjennom grottekartlegging, kjemiske analyser av littologien og strukturgeologiske målinger, danne en plauibel dannelsesmodell for Burfjellgrotta, Rana, Nordland. Inst. for geovitenskap, UiB. 
 • Florian Bender. 2013. Subglacial paleo flow through the Lower Glomdal karst as deduced from scallop morphometry. Inst. for geovitenskap, UiB. 
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Errata
Faglig foredrag
Digitale læremidler
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

"GROUNDWATERISK  - Monitoring and risk assessment for groundwater sources in rural communities of Romania" 2019-2023 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partnere. Prosjektet tar sikte på å forbedre metoder for overvåkning og vurdering av sårbarhet for mindre grunnvannskilder i karst som er viktige drikkevannskilder i rurale områder i Romania og Norge. Besøk prosjektets hjemmeside: https://www.groundwaterisk.com/

"Bærekraftig vannkraft på Vestlandet" finansiert av Akademia-avtalen mellom Statoil og UiB

"Flom på Vestlandet" finansiert av BKK-avtalen til UiB

CAVEMONITOR 2014-2017 EEA-finansiert samarbeidsprosjekt med rumenske partner om å forbedre overvåkningen av hvordan menneskeligaktivitet påvirker mikroklima og miljø i turistgrotter