Rebecca Jane Cox Brokstad

Stilling

Professor, Leder av Influensasenteret

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Brev til redaktøren
Intervju
Poster
Vitenskapelig foredrag
Leder
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju tidsskrift
Fagartikkel
Short communication
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Doktorgradsavhandling
Dokumentar
Leserinnlegg
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin