Reidun Kristin Kopperud

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin