Richard James Telford

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO) Bjerknessenteret for klimaforskning

Forskergrupper

Publikasjoner
Programvare
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Poster
Database
Digitale læremidler
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Short communication
Faglig kapittel
Rapport
Leserinnlegg
Leder
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin