Roar Solholm

Stilling

Klinikkleder, Psykologisk univerisitetspoliklinikk

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Forskning
  • Atferdsvansker hos barn og unge: Endring hos foreldre som følge av terapeutisk intervensjon
  • Implementering og spredning av forebyggings- og behandingsprogram rettet mot atferdsvansker
  • Utvikling av kompetanse hos fosterforeldre med barn med atferdsvansker
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Faglig foredrag
Hovedfagsoppgave
Faglig kapittel
Innledning
Lærebok
Vitenskapelig foredrag
Poster
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Annen presentasjon
Oversatt bok
Kompendium
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Annet
Anmeldelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse
  • Veiledning til foreldre med barn med atferdsvansker: Parent Management Training - Oregon modellen (PMTO)
  • Atferdsvansker hos barn og unge
  • Sakkyndig i forhold til Lov om barneverntjenester og Lov om barn og foreldre