Rolf Gjestad

Stilling

Førsteamanuensis, 50% Psykometri og forskningsmetode

Tilhørighet

Publikasjoner
Brev til redaktøren
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Errata
Poster
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin