Ronny Gjendemsjø

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Forskning

Konkurranserett

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Leder
Doktorgradsavhandling
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin