Runar Jordåen

Stilling

Førstebibliotekar, historikar

Tilhørighet

Forskning

Forskinga mi handlar i hovudsak om ulike aspekt av skeiv historie. Eg har særleg arbeidd med korleis likekjønna seksualitet har vore forstått og behandla i Norge frå slutten av 1800-talet til kring 1970. Dette har gjort gjennom studiar av handhevinga av § 213 i Straffelova av 1902 (som forbaud seksuelle forhold mellom menn), av psykiatriske diskursar om homoseksualitet og av sjølvforståingar om det same. 

Eg er medredaktør på boka "Skeiv lokalhistorie. Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser" (Nasjonalbiblioteket 2022). Eg er knytt til forskingsprosjektet QUEERDOM | Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap | UiB og "Den skeive bevegelsens historie" (med oppstart desember 2023), begge leia av Tone Hellesund (UiB).  

Eg er førstebibliotekar og historikar på Skeivt arkiv der eg i hovudsak arbeider med formidling og forsking: https://www.skeivtarkiv.no

Publikasjoner
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Programdeltagelse
Faglig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Kronikk
Annen presentasjon
Brev til redaktøren
Vitenskapelig monografi
Leder
Short communication
Intervju tidsskrift
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

"Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932." Historisk tidsskrift 2020, 99 (4), 301-315.https://www.idunn.no/ht/2020/04/verdige_og_verdifulle_relasjonar

"Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945."(saman med Raimund Wolfert) Historisk tidsskrift 2015, 94 (3), 454-485. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge - Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945 - Nr 03 - 2015 - Historisk tidsskrift - Idunn

Wilhelm F.K. Christie - Presidenten. Bergen: Fagbokforlaget 2014.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Prosjekter

Eg deltar i prosjektet "Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972" (QUEERDOM) leia av professor i kulturvitskap, Tone Hellesund. Prosjektet starta opp hausten 2021. 

Ordinary lives and marginal intimacies in rural regions. Contrasting cultural histories of queer domesticities in Norway, ca 1842-1972 - Prosjektbanken (forskningsradet.no)