Rune Aune Mentzoni

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Doktorgradsavhandling
Brev til redaktøren
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Poster
Intervju
Sammendrag/abstract
Intervju tidsskrift
Programdeltagelse
Kronikk
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin