Signe Knappskog

Stilling

Seniorrådgiver , Seksjon Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling

Tilhørighet

HR-avdelingen

Arbeid
  • Karriereveileder UiB Ferd
  • Koordinere UiBs ansattutvekslingsuke
  • Utrecht network, medlem av Staff Mobility Task force
  • Kommunikasjon, saksbehandling og bestiller.
Prosjekter

UiB Karrieresenter for yngre forskere

Kompetanse
  • Høgskolekandidat i samfunnsfag 1987, Høgskolesenteret i Rogaland
  • Cand.mag 1991, Universitetet i Trondheim
  • Cand.polit. 1999 in Comparative politics at UiB:
    Migration - a political response or a question of opportunity?