Sigrid Fjell Nævdal

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Arbeid
  • Forsker - og forskerutdanningskonsulent (PhD-koordinator)
  • Oppfølging PhD-kandidater (søknad om opptak, forlengelser ol.)
  • Midtveisevalueringer og disputaser
  • Administrasjon forskerkurs ved IKO
  • Nettpublisering for forskning
  • Administrasjon NORPART prosjekt